Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Каталошки број програма: 624  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, УФ у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу; Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару (живи у БГ);

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, УФ у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу; Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару (живи у БГ);

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Проширивање знања о акционом истраживању и оспособљавање наставника и васпитача за његову примену у процесу самовредновања рада школе/установе и свога рада.

Упознавање са начинима примене акционог истраживања у раду школе/предшколске установе и раду наставника и васпитача. Развијање компетенција наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања и имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе. Примена резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе и рада наставника и у изради акционих планова унапређења установе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПојам, врсте, особине, акционог истраживањаСамовредновање рада школе/предшколске установе Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установеИзрада акционог плана

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1400 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Свилајнац Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 17 3.92