Обогаћен једносменски рад и ђачка задруга – будућност наше школе

Каталошки број програма: 636  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија

Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за развој компетенција, функционалних знања, вештина и ставова код ученика реализацијом ваннаставних активности, активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“ и оснивањем ученичких задруга.

Оспособљавање наставника за развој компетенција код ученика реализацијом ваннаставних активности. Разумевање важности ваннаставних активности у развоју функционалних знања, вештина и ставова. Упознавање наставника са развојем компетенција ученика реализацијом активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“ и оснивањем ђачке задруге. Оспособљавање наставника за планирање и огранизацију активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“. Оспособљавање наставника за праћење и вредновање реализованих активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“. Упознавање и оспособљавање наставника са начином оснивања и организовања ученичке задруге.

Наставник осмишљава и реализује ваннаставне активности за развој компетенција код ученика. Наставник разуме важност ваннаставних активности у развоју функционалних знања, вештина и ставова. Наставник разуме како се реализацијом активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“ и оснивањем ђачке задруге развијају компетенције ученика. Наставник планира и огранизује активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“. Наставник прати и вреднује реализоване активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“. Наставник разуме начин оснивања и организовања ученичке задруге.

 • 1. дан
  • 1.Увод – Важност ваннаставних активности за развој ученичких компетенција
  • 2.Развој компетенција реализацијом пројекта,,Обогаћен једносменски рад“ и оснивањем ђачке задруге
  • Пауза
  • 3.Планирање и организација активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“
  • Пауза
  • 4.Праћење и вредновање реализованих активности у оквиру пројекта ,,Обогаћен једносменски рад“
  • Пауза
  • 5.Оснивање и организовање ученичке задруге

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 60.000,00бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења,административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика, Футог Биљана Тодоровић, Софиа Миленковић 20 3.64

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.64