Школски електронски часопис у служби креативности ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 273  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Светлана Павловић, OШ „Анта Богићевић”

Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Светлана Павловић, OШ „Анта Богићевић”

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника и ученика за израду и примену е-часописа као дидактичко-методичког материјала у настави

Уочавање важности информатичке писмености за унапређење наставе Подстицање креативости ученика млађих разреда да се изразе кроз практичне вештине у новинарству Повећање ефикасности наставе предмета Од играчке до рачунара Оспособљавање наставника да рачунар и интернет користе као алат за подстицање мотивације ученика, развијање креативности и стицање вештина Развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активност ученика бити савремена, истраживачка и што практичнија Практично овладавање дигиталним техникама за креирање часописа

наставник разредне наставе

1. недеља Рачунар као средство за учење а не само за забаву 2. недеља Електронски часопис – алат за развој креативности ученика 3. недеља Програм за обраду текста 4. недеља Програм за израду цртежа и обраду слика 5. недеља Електронски часопис – алат за развој креативности ученика Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 37

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 9 3.93
2 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 9 3.92
3 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 12 3.93
4 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 19 3.95
5 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 31 3.96
6 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 51 3.96
7 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 18 3.98
8 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 39 3.97
9 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 15 3.99
10 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 19 3.96
11 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 32 3.99
12 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 25 4
13 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 17 3.99
14 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 49 3.96
15 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 40 3.98
16 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 48 3.98
17 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 32 3.98
18 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 11 3.95
19 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 19 3.98
20 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 19 3.98
21 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 27 3.99
22 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 52 3.98
23 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 14 3.97
24 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 10 3.96
25 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 15 4

Укупно учесника: 632 | Просечна оцена: 3.97