Монтесори материјали у јаслицама

Каталошки број програма: 831  

Не

Монтесори друштво Србије, Антона Ашкерца 3., 24000 Суботица, montesorisr@tippnet.rs, 024646411, 0638886938 , 024646411

Ержебет Бедросиан, bedrosian.erzebet@gmail.com, 024646411, 0638886938, 024646411

Ержебет Бедросиан, Специјалиста предшколске педагогије, Предшколска установа "Наша радост" Суботица

Ержебет Бедросиан, Специјалиста предшколске педагогије, Предшколска установа "Наша радост" Суботица; Дајана Шимић, Специјалиста струковни васпитач , Предшколска установа "Наша радост" Суботица

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање учесника са Монтесори материјалима за децу узраста од 1 до 3 године и могућностима њихове сегментарне примене у јаслицама.

Упознавање учесника са карактеристикама и функцијама Монтесори материјала у развоју и учењу деце на узрасту од 1 до 3 године. Упознавање учесника са начином и могућностима коришћења Монтесори материјала у јаслицама. Практично учење и извођење активности са Монтесори материјалима у јаслицама. Развијање стваралачког потенцијала учесника за прављење нових дидактичких материјала на принципима Монтесори материјала.

Стицање вештине учесника за стварање прилике за учење деце на пријемчив, интересантан начин у складу са потребама, интересовањима, могућностима сваког појединачног детета заснованим на принципима активног учења кроз руковање са предметима и учења кроз активно, чулно искуство детета. Оспособљеност учесника семинара за осмишљавање, израду и примену Монтесори материјала у оквиру свих ситуација за учење.

  • 1. дан
    • Теоријске основе Монтесори педагогије и пауза
    • Монтесори материјали за децу од 1 до 3 године и пауза
    • Примена Монтесори материјала у јаслицама и пауза
    • Осмишљавање и презентација Монтесори дидактичких материјала и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена по учеснику је 2.500,00 РСД, која обухвата хонорар за два реализатора, писани и сликовни материјал који прати садржај едукације. Цена не садржи путне трошкове, смештај реализатора, као ни порезе и доприносе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Монтесори друштво Србије, Раде Кончара 25., Суботица Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 9 4
2 Монтесори друштво Србије, Раде Кончара 25., Суботица Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 7 4

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 4