Развојем емпатије до школске демократије

Каталошки број програма: 162  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање васпитне улоге школе осмишљавањем и реализацијом активности за развој демократских компетенција и припрему ученика за живот у културно разноликом демократском друштву.

Оспособљавање наставника/в/сс/д за развијање демократских вредности код ученика, вредновање људског живота, достојанства, једнакости и социјалне правде. Оспособљавање наставника/в/сс/д за развијање демократских уверења код ученика, мишљење, осећање, процена и на крају спремност да се делује. Оспособљавање наставника/в/сс/д за развој демократских вештина,учење, критичко и аналитичко размишљање, способност саосећања, прилагођавање новим ситуацијама, успешна сарадња, комуникација и решавање сукоба. Оспособљавање наставника/в/сс/д за развој знања и критичког разумевања себе, језика, комуникације и света. Оспособљавање наставника/в/сс/д за развијање демократских компетенција кроз садржаје редовне наставе и ваннаставних активности.

Наставник смишља/реализује активности за развијање демократских вредности код ученика,вредновање људског живота, достојанства,једнакости и социјалне правде. Наставник смишља/реализује активности за развијање демократских уверења ученика,мишљења,осећања,процене и на крају спремност да се делује. Наставник смишља/реализује активности за развој демократских вештина, учење,критичко и аналитичко размишљање,способност саосећања, прилагођавање новим ситуацијама,успешна сарадња,комуникација и решавање сукоба. Наставник смишља/реализује активности за развој знања и критичког разумевања себе,језика,комуникације и света. Наставник смишља/реализује активности за развијање демократских компетенција кроз садржаје редовне наставе и ван. актив.

 • 1. дан
  • Емпатија и демократске компетенције
  • Демократске вредности и ставови
  • Демократске вештине, знања и критичко разумевање
  • Развој демократских компетенција кроз сарадњу са родитељима и локалном заједницом
  • Развој демократских компетенција кроз садржаје у редовној настави

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Селевац, ОШ "Ђорђе Јовановић" Биљана Тодоровић, Софиа Миленковић 25 3.79

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.79