Израда инструмената формативног оцењивања

Каталошки број програма: 542  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Верица Костић, Мср , Основна школа „Сретен Лазаревић” Прилике

Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Верица Костић, Мср , Основна школа „Сретен Лазаревић” Прилике

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оснаживање наставника за функционално дефинисање критеријума вредновања предметних и међупредметних компетенција и израду инструмената за оцењивање, као и унапређивање педагошко-инструктивног рада директора и стручних сарадника.

Примена законске регулативе у програмирању и планирању образовно-васпитног рада; дефинисање критеријума формативног оцењивања; израда инструмената за вредновање, самовредновање и вршњачко вредновање предметних и међупредметних компетенција; унапређивање евиденције наставника о напредовању и оцењивању ученика; информативна, инструктивна, мотивациона и евалуативна улога формативног оцењивања; пружање квалитетне повратне информације као подстицај развоју ученичких компетенција; оцењивање у функцији напредовања и мотивација наставника из угла стручно-педагошког надзора;

- наставници владају законском регулативом и примењују је у својој пракси; - наставници успешно израђују критеријуме и инструменте вредновања; - наставници планирају и остварују час у складу са стандардима и исходима уз континуирано формативно оцењивање; - наставници развијају међупредметне компетенције кроз планирањем наставе и формативним оцењивањем; - наставници разумеју значај благовремене, јасне и потпуне повратне информације о ученичком напредовању; - наставници проверавају примену повратне информације у ученичком раду; - стручни сарадници и директори остварују целовит увид у рад наставника разумејући неопходност формативног оцењивања пружајући им подршку; - оцењивање је саставни део наставе и учења, не изолована активност;

 • 1. дан
  • Формативно оцењивање - законска регулатива и теоријски оквир
  • Вођено учење
  • Формативно оцењивање засновано на истраживачким и мотивационим поступцима
  • Инструменти формативног вредновања
  • Развијање међупредметних компетенција у формативном оцењивању
  • Повратна информација у формативном оцењивању
  • Формативно оцењивање у евиденцији о ученичким постигнућима

30

дана: 1
бодова: 8

2 900,00 динара по учеснику. У цену је урачунат радни материјал, хонорари учесника, сертификати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 14 3.96
2 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 13 3.9
3 ОШ "Кирило Савић", ул: Кирила Савића бб Ивањица Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.77
4 Центар стручног усавршавања, Балканска 63, Крушевац Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 22 3.86
5 ОШ "Вук Караџић" Левосоје, Бујановац Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 27 3.94
6 OШ "Халифа Бин Заид Ал Нахјан" Нови Пазар Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.91
7 OШ "Халифа Бин Заид Ал Нахјан" Нови Пазар Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 25 3.77
8 OШ "Арсеније Лома" Рудник, бб Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 21 4
9 ОШ "Краљ Петар I", Војводе Путника 1, Ниш Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.78
10 Прехрамбено-хемијска школа, Генерала Милојка Лешјанина 23, Ниш Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.76

Укупно учесника: 242 | Просечна оцена: 3.87