Добра припрема за час, успешан час

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 433  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Наташа Џаковић, Техничак школа; Јасмина Момчиловић, ОШ „Душан Радовић”

Наташа Џаковић, Техничак школа; Јасмина Момчиловић, ОШ „Душан Радовић”

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања о планирању и припремању образовно-васпитног рада у циљу развијања компетенција за индивидуализовани приступ настави. Усавршавање компетенција за поучавање и учење применом разноврсних облика и метода рада у настави.

Упознавање са таксономијама наставних циљева, врстама циљева и задатака Стицање знања о основним карактеристикама и начину примене наставних облика и метода Стицање знања о структури наставног процеса и типологији часова Разумевање природе процеса сазнавања у настави ради развијања компетенција за поучавање ученика у настави Процењивање и дискутовање о различитим проблемима из области планирања и припремања образовно-васпитног рада Препознавање адекватних наставих облика и метода којима се могу реализовати постављени циљеви часа Примена разноврсних облика и метода рада на часу са циљем индивидуализованог приступа ученицима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Основе планирања образовно-васпитног рада 2. недеља Циљеви, облици рада, наставне методе и технике 3. недеља Карактеристике и функција уводног дела часа 4. недеља Карактеристике и функција средишњег дела часа 5. недеља Карактеристике и функција завршног дела часа Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 32

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 38 3.94
2 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 48 3.95
3 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 51 3.92
4 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 42 3.94
5 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 40 3.97
6 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 32 3.93
7 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 15 3.97
8 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 28 3.98
9 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 27 3.99
10 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 41 4
11 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 42 3.99
12 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 17 3.96
13 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 25 4

Укупно учесника: 446 | Просечна оцена: 3.96