Да инклузија буде боља – развијање дидактичких материјала

Каталошки број програма: 232  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Весна Покимица, Професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Весна Покимица, Професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција полазника за спровођење инклузивног образовања, препознавање специфичности деце којој је потребна додатна подршка и одабир/израда дидактичких материјала у складу са планом подршке.

Сензибилисање полазника за инклузивно образовање. Упућивање учесника на примену знања о диференцираном раду у складу са специфичностима ученика. Сензибилисање полазника за уочавање специфичности код деце. Оспособљавање полазника за одабир одговарајућих дидактичких материјала у складу индивидуалним образовним плановима. Подстицање полазника на формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна. Оснаживање полазника за израду дидактичких материјала за квалитетнији инклузивни приступ ученицима.

Учесници ће: - своја знања о диференцираном начину рада у процесу поучавања ставити у функцију квалитетног планирања рада у складу са специфичностима ученика - бити сензибилисани да у свом окружењу идентификују децу која имају одређене специфности и којима је потребна додатна подршка - бити оспособљени за израду дидактичких материјала у складу са ИОП-ом - бити подстакнути да одаберу и користе одређене дидактичке материјале у сврху напретка развоја деце - бити оснажени за избор постојећих дидактичких материјала у складу са индивидуалним приступом - бити сенибилисани да стварају заједнице учења кроз формирање вршњачке мреже за заједнички рад на разноликим дидактичким материјалима са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка

 • 1. дан
  • Увод
  • Дефинисање специфичности код ученика
  • Пауза
  • Анализа готових дидактичких материјала – примери из праксе
  • Пауза
  • Израда дидактичких материјала за ученике којима је потребна додатна подршка
  • Пауза
  • Израда дидактиког материјала за рад у групи – вршњачка мрежа
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић" Југовићева 11, Крушевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.99
2 ОШ "Димитрије Давидовић" Анте Протића 3, Смедерево Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 3.98
3 ОШ "Вук Стефановић Караџић" Чегарска 3, Крагујевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 4
4 ОШ "Јован Поповић" Николе Тесле 73, Сусек Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 21 3.97
5 ОШ "Бреково" Бреково Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 3.87
6 ОШ "Јанко Веселиновић" Карађорђева 48, Шабац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 3.67

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.91