Вртић као центар добре комуникације

Каталошки број програма: 807  

Не

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона, Вука Караџића 1, 12000 Пожаревац, anticdragana.antic02@gmail.com, 012210308, 0648071368 , 012210308

Невенка Аранђеловић, vrticcentardobrekomunikacije@gmail.com, 012331276, 0638063902

Ивана Милановић, Дипломирани психолог, ПУ „Галеб“ Петровац на Млави; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“

Ивана Милановић, Дипломирани психолог, ПУ „Галеб“ Петровац на Млави; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Општи циљ: - развој вештина успешне комуникације - стварање квалитетног комуникацијског контекста - формирање вртића као безбедне и сигурне средине за игру, учење и развој деце

Специфични циљеви: - схватање значаја комуникације - развој свести о сопственом понашању у социјалним односима - развој вештина успешног решавања конфликата - подстицање самопоштовања - развој самопоуздања - побољшање атмосфере и међуљудских односа у колективу

Очекујемо да након обуке учесници: - схватају значај и поседују вештине успешне комуникације - имају развијену свест о сопственом понашању у социјалним односима - оспособљени су за успешно решавање конфликата - мотивисани су за унапређење међуљудских односа и опште атмосфере у предшколској установи - схватају значај постојања безбедне и сигурне средине за учење и развој деце - мотивисани су за унапређење сарадње породице и вртића - оснажени су за анализу и унапређивање квалитета тимског рада

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Комуникација
  • Проблеми у комуникацији
  • Пауза
  • Конфликти
  • Пауза
  • Вештине корисне за решавање конфликата
  • Пауза
  • Асертивност
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,оо динара – цена укључује: материјал за учеснике (презентације, брошуре); издавање уверења; нето накнаду за реализаторе. У цену нису урачунати путни трошкови ни трошкови исхране.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Бамби" Параћин, Николе Пашића 33 Ивана Милановић, Невенка Аранђеловић 25 4
2 ПУ "Радосно детињство", вртић "Гуливер", Бате Бркића 1а, Нови Сад Ивана Милановић, Невенка Аранђеловић 18 4

Укупно учесника: 43 | Просечна оцена: 4