Инклузија у пракси

Каталошки број програма: 248  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Весна Покимица, Професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција полазника за спровођење инклузивног образовања, препознавање деце којој је потребна додатна подршка и израда плана подршке.

Сензибилисање полазника за инклузивно образовање. Подстицање учесника на примену знања о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања. Сензибилисање полазника за препознавање и идентификовање специфичности код деце. Оспособљавање полазника за израду индивидуалних образовних планова. Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце ослањајући се на индивидуализован приступ.; Подстицање полазника на формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна. Оснаживање полазника за квалитетно праћење напредовања ученика.

Учесници ће: - своја знања о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања ставити у функцију квалитетног планирања рада; - бити сензибилисани да у свом окружењу препознају и идентификују децу која имају одређене специфичности и којима је потребна додатна подршка; - бити оспособљени за израду ИОП-а; - бити подстакнути да користе наставне и ваннаставне активности у сврху напретка развоја деце; - бити оснажени за избор метода и техника рада у складу са индивидуалним приступом; - бити сенибилисани да стварају заједнице учења кроз формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна; - бити оснажени за квалитетно праћење напредовања ученика.

 • 1. дан
  • Увод
  • Препознај специфичност код детета
  • Пауза
  • Процедуре за додатну подршку детету
  • Пауза
  • План подршке детету
  • Пауза
  • Праћење напредовања ученика
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар "Подржи ме", Сердара Јанка Вукотића бб, Косовска Митровица Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 20 3.99
2 ОШ "Душан Томашевић Ћирко", Велика Жупа бб, Пријхепоље Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.71
3 Центар "Подржи ме", Сердара Јанка Вукотића бб, Косовска Митровица Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 20 3.97
4 ОШ "Иво Лола Рибар" Крушевачка 16, Александровац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.88
5 ОШ "Душан Јерковић Уча", Трг Светог Николаја 18, Шимановци Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.84
6 ОШ "Војвода Путник" Пут за колонију 12, Рипањ Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 19 3.81
7 Млекарска школа са домо ученика "Др Обрен Пејић" Николе Пашића 173, Пирот Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 11 3.93

Укупно учесника: 160 | Просечна оцена: 3.88