Основни концепти и технике безбедне вожње – дефанзивна вожња

Каталошки број програма: 985  

Не

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац, Косовска 8, Крагујевац, officekg@asss.edu.rs, 034381418

Марко Маслаћ, mmaslac@asss.edu.rs, 0643369876, 0643369876

Милан Ђорђевић, Доктор техничких наука, Академија струковних студија Шумадија

Марко Маслаћ, Доктор наука - саобраћајно инжењерство, Академија струковних студија Шумадија; Милан Ђорђевић, Доктор техничких наука, Академија струковних студија Шумадија

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење компетенција наставника саобраћајне групе предмета у средњем стручном образовању из области безбедности саобраћаја, применом техника безбедне и дефанзивне вожње.

Унапређење компетенција наставника за ужу стручну област "Безбедност саобраћаја"; Развој и унапређење наставног програма стручних предмета у средњем стручном образовању из поменуте области; Стицање знања и вештина наставника кроз технике безбедне и дефанзивне вожње и начини на које би успешно то знање пренели на ученике кроз предавња, виртуалне симулаторе и симулаторе на возилу за вожњу у условима смањеног коефицијента приањања – вожња по снегу и леду. Овим обукама будући полазници на безбедан начин се припремају за критичне услове током вожње у којима ће се готово сигурно наћи и овладавају техникама вожње што могу пренети ученицима на предавањима.

Стицање знања о техникама дефанзивне и добре вожње. Овладавање вештинама препознавања опасних ситуација и потенцијалних ризика ради њиховог избегавања али и техника безбедне вожње ако до таквих ситуација дође како би се возач извукао без или уз минималне последице по себе и друге учеснике у саобраћају.

 • 1. дан
  • Технике безбедне вожње – дефанзивна вожња
  • Технике добре вожње
  • Статистика саобраћајних незгода са учешћем једног возила
  • Предвиђање опасности (виртуални симулатор)
  • Вожња у условима смањеног приањања пнеуматика (симулатор на возилу)

30

дана: 1
бодова: 8

6.000 динара. Цена обухвата наканаду за реализаторе, трошкове материјала, амортизација опреме и освежење у паузама.