Модели професионалног развоја – социјална, лична и професионална димензија

Каталошки број програма: 608  

Не

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Александар Стојановић, Доктор пeдагошких наука, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац ; Даница Веселинов, Доктор наука методике разредне наставе, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац; Снежана Пртљага, Доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче "Миха

Александар Стојановић, Доктор пeдагошких наука, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац ; Даница Веселинов, Доктор наука методике разредне наставе, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац; Снежана Пртљага, Доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче "Миха

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање и оснаживање активног приступа сопственом професионалном развоју Разјашњавање професионалне компетенције

Разумевање и подстицање професионалног раста-професионална, лична и социјална димензија; Упознавање са моделима професионалног развоја (релевантна истраживања код нас и у свету); Пружање подршке развоју компетенција ментора и приправника; Обликовање и мењање схватања о професионалном развоју; Унапређивање вештина за креирање индивидуалног модела професионалног развоја

Обликовање и мењање схватања о значају професионалног развоја Оснажене компетенције наставника и васпитача у области професионалног развоја; Оснажене компетенције ментора и приправника.

 • 1. дан
  • Професионални развој – одговор на изазове сталних промена
  • кафе пауза
  • Модели професионалног развоја: Фулеров модел, Хуберманов, Берлинеов, Драјфусов, Фоксов, Колбов.
  • пауза за ручак
  • Приправништво и менторство као фазе професионалног развоја

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за целоживотно учење – Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац Александар Стојановић, Даница Веселинов, Снежана Пртљага 20 3.95

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.95