Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?

Каталошки број програма: 572  

Не

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, osmdt@mdt.edu.rs, 034304205, 034304206 , 034304205

Драган Павловић, tamara.milovanovic@mdt.edu.rs, 034304205, 0656644381, 034304205

Драган Павловић, магистар, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Тамара Миловановић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"

Драган Павловић, магистар, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Тамара Миловановић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подизање квалитета рада школе унапређивањем компетенција наставника за:- развој програма међународне просветне сарадње -развој система интерног награђивања ученика и наставника -јачање сарадње са родитељима и заједницом кроз Развојни план и ГПРШ

Упознати учеснике са интеркултуралним компетенцијама наставника. Упознати учеснике са Планом за успостављање међународне просветне сарадње и критеријумима за награђивање наставника и ученика. Оспособити учеснике за израду Плана међународне просветне сарадње, за сарадњу са родитељима и Локалном заједницом. Оспособити учеснике за унапређивање Развојног плана и Годишњег плана рада школе. Оснажити учеснике да јавно публикују постигнућа и резултате у локалној заједници и сајту школе.

Учесници обуке мотивисани за унапређивање интеркултуралних компетенција.Оспособљени за писање Плана међународне просветне сарадње и његову реализацију. Оспособљени за израду Правилника о награђивању наставника и ученика и унапређивање Развојног плана и ГПРШ. Већа мотивисаност учесника за представљање постигнућа у раду. Побољшање етоса у школи и подизање нивоа одговорности учесника за професионални развој и развој школе.

 • 1. дан
  • 1.Упознавање и договор о раду
  • 2,Дефиниција међународне просветне сарадње
  • 3.Фазе у успостављању међународне просветне сарадње
  • 4.Пауза (освежење)
  • 5.Дефинисање области сарадње
  • 6.Реализација међународне просветне сарадње
  • 7.Пауза за ручак
  • 8.Добити школе
  • 9.Евалуација наученог
  • 10.Вредновање обуке и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

2000.00 динара нето по учеснику.Цена укључује надокнаде реализаторима ,радно-потрошни материјал и тршкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.