Школа без дискриминације

Каталошки број програма: 211  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Наташа Павловић, Дипломирани педагог, Техничка школа "Иван Сарић" Суботица; Весна Бојанић, Мастер, Средња медицинска школа Суботица

Наташа Павловић, Дипломирани педагог, Техничка школа "Иван Сарић" Суботица; Весна Бојанић, Мастер, Средња медицинска школа Суботица

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Смањење дискриминације и разумевање примене Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

- упознавање учесника са најчешћим врстама дискриминације у образовно-васпитним установама; - оснаживање учесника за спровођење и креирање превентивних активности; - оснаживање учесника за примену и поступање у превенцији и интервенцији у складу са Правилником; - презентација идејних решења образаца/формулара за праћење случајева дискриминације.

Полазници обуке ће бити у стању да: - знају да реагују у ситуацијама дискриминаторног понашања; - јачају свест о важности примене превентивних активности; - поступају у складу са Правилником у мерама интревенције у случајевима дискриминације.

 • 1. дан
  • Уводни део - појам и облици дискриминације
  • Приказ Правилника и израда Програма превенције дискриминације и приказ образаца
  • Планирање и реализација превентивних активности у установи
  • Предвиђени кораци у интервенцији
  • Закључци и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, односно 75.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор Наташа Павловић, Весна Бојанић 30 3.91

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.91