Моје здравље – моја одлука

Каталошки број програма: 240  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Биљана Ристић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Милан Ракић„Нови Београд; Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„, Сопот;

Биљана Ристић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Милан Ракић„Нови Београд; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар„, Књажевац; Јасминка Вуковић, Професор , ОШ „Коста Ђукић„ Младеновац; Наташа Белић, Професор разредне наставе; Мастер учитељ, ОШ „Рада Шубакић„;

здравствено васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пружање практичних примера наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за унапређење наставне праксе и подизање свести кроз стицање здравих навика и здравих стила живота.

Развијање свести наставника, учитеља и васпитача о значају здравља Развијање свести и о значају здраве исхране Јачање компетенција наставника, учитеља и васпитача за увођење ученика у здраво - правилне начине живота Усвајање знања о здравим навикама од важности за живот Развијање способности уочавања деформитета Стицање способности превентивног деловања у циљу спречавања деформитета Примена формативног праћења и вредновања рада ученика кроз радионичарски рад.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма и истраживањаРадионица: Здрави и нездрави оброциРадионица: Примена здравих стилова живота кроз програмске садржаје (вртић и школа)Радионица: Шта могу ученици и децаРадионица: Коферчић здравих стилова живота

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.200 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Биљана Ристић, Јасминка Вуковић 23 3.96
2 ОШ "Милан Илић Чича2, Књаза Милоша 88, Аранђеловац Биљана Ристић, Гордана Јаневска, Јасминка Вуковић 30 3.9
3 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Лоле Рибара 12, Књажевац Биљана Ристић, Јасминка Вуковић 30 3.8
4 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Биљана Ристић, Гордана Јаневска 30 3.37
5 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Биљана Ристић, Јасминка Вуковић 28 3.89
6 Дечији вртић "Полетарац", Карађорђева 11, Краљево Биљана Ристић, Јасминка Вуковић 30 3.91
7 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Ново Миријево, Београд Биљана Ристић, Јасминка Вуковић 15 3.94
8 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд Биљана Ристић, Гордана Јаневска 26 3.82
9 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево Биљана Ристић, Гордана Јаневска 30 3.88
10 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Биљана Ристић, Јасминка Вуковић 30 3.86

Укупно учесника: 272 | Просечна оцена: 3.83