Интеркултурализам у вртићу: култура, обичаји и језик Рома

Каталошки број програма: 824  

Не

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Славица Коматина, доктор социолошких наука , Висока школа струковних студија "Михаило Палов" ; Марија Александровић, Доктор књижевних наука, ВШСС "Михаило Палов", Вршац

Славица Коматина, доктор социолошких наука , Висока школа струковних студија "Михаило Палов" ; Марија Александровић, Доктор књижевних наука, ВШСС "Михаило Палов", Вршац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање интеркултуралних вештина и компетенција запослених у предшколским васпитно-образовним установама кроз приближавање ромске културе свој деци из вртићке групе.

1. Унапређивање знања полазника о ромској култури, обичајима и језику 2. Оснаживање интеркултуралних компетенција полазника у раду са ромском децом и децом припадника других мањина 3. Оспособљавање полазника за креирање интеркултуралне атмосфере у раду са децом 4. Оснаживање компетенције васпитача у раду са ромском децом 5. Смањење предрасуда и дискриминације према деци припадника ромске националне заједнице

1. Очекујемо да полазници усвоје основне интеркултуралне компетенције. 2. Очекујемо да полазници унапреде своја знања о ромској култури, обичајима и језику Рома. 3. Очекујемо да су полазници оспособљени да на прикладан начин свој деци из вртића приближе ромски језик, културу и обичаје Рома. 4. Очекујемо да су васпитачи оспособљени да препознају и неутралишу сваки вид дискриминације међу децом, посебно по националној или културној основи. 5. Очекујемо да васпитачи буду оснажени за рад у групи у којој има деце припадника ромске националне мањине и да разумеју узроке који доводе до предрасуда о њима.

 • 1. дан
  • Интеркултурално образовање: интеркултуралне компетенције и баријере у интеркултуралној комуникацији
  • Пауза
  • Друштвене предрасуде, стереотипи и дискриминација
  • Ручак
  • Култура и обичаји Рома
  • Пауза
  • Ромски алфабет
  • Пауза
  • Научимо ромски језик

25

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по учеснику: - хонорари предавача (40%) - освежење за реализаторе и учеснике (10%) - ручак за реализаторе и учеснике (30%) - материјал за рад (10%) - путни трошкови и смештај за реализаторе, ако се путује ван Београда и Вршца (10%) Дакле, цена од 3.000,00 дин. по учеснику подразумева комплетну организацију семинара од стране организатора.