Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Каталошки број програма: 614  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Наташа Николић, магистар, Центар за културу и образовање Раковица; Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, ;

Наташа Николић, магистар, Центар за културу и образовање Раковица; Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, ;

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Усвајање знања о могућностима јачања концентрације и мотивације ученика ради успешнијих постизања циљева и исхода у свим наставним областима.

Упознавање са начинима ослобађања природних својстава деце Стицање знања о значају и начинима подстицања чула и чулности у циљу јачања концентрације и мотивације Усвајање знања о значају и могућностима фокусирања и одвајању битног од небитног Упознавање са поступцима подстицања позитивних емоција у сврху бољег и трајнијег запамћивања градива Истраживање нових могућности хобија у подстицању концентрације и мотивације Подсећање на традиционалне игре на које смо заборавили, а које имају за циљ јачање концентрације или мотивације као и усвајање знања о новим играма које јачају концеnтрацију и подстичу мотивацију.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКонцентрација и мотивација као природно својствоЧулност јача концентрацију и мотивацијуФокусирањем и далековидошћу до изузетностиЕмотивни доживљај се памтиХоби- помоћ у концентрацији и мотивацијиИгре на које смо заборавили и оне нове за јачање концентрације и подстицање мотивације

30

дана: 1
бодова: 8

1 500, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава семинар, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић", Мајиловац, Вука Караџића бб, Велико Градиште Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.9
2 Београд Наташа Николић, Павле Ковачевић 29 3.85
3 ПУ "Моравски цвет", Драгослава Весића 12, Жабари Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.94
4 МШ "Коста манојловић", Немањина 9, Земун Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.91
5 ПУ "Дечја радост", Радничка 1, Свилајнац Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.97
6 ОШ "Јован Јовановић Змај", Алеја Зорана Ђинђића 6, Свилајнац Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.96
7 ОШ "Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.93
8 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.95
9 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.93
10 ОШ "Петефи бригада" 16. дивизије 34, Кула Наташа Николић, Павле Ковачевић 30 3.98

Укупно учесника: 299 | Просечна оцена: 3.93