Наставник и четрдесеточасовна радна недеља - стручни органи, тимови и педагошки колегијум

Каталошки број програма: 630  

Не

MV centar za obrazovnje i obrazovne politike, Mrkočevac bb, Ivanjica, mvcentarprijava@gmail.com, 0638387134

Marija Lakićević, mvcentarprijava@gmail.com, 0638387134, 0638387134

Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Марија Лакићевић, Мастер , Основна школа “Михаило Петровић Алас”

Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Јасмина Мишић , Проф. раз.наставе, наставник енглеског, ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште; Марија Лакићевић, Мастер , Основна школа “Михаило Петровић Алас”; Ана Лазаревић, дипломирани професор, ОШ „Ђуро Стругар“ ,Нови Београд; Драгана Младеновић, Дипломирани дефектолог, Основна школа “Нови Београд”

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Оснаживање полазника да препозна значај и улогу коју има у целокупном функционисању рада установе, сагледа своја права и обавезе и адекватно допринесе организацији рада школе.

- Упознавање полазника са правима, обавезама и задужењима у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. - Оснаживање полазника за сагледавање могућности и начина развијања партнерства са локалном самоуправом. - Развијање свести полазника о важности сарадње и тимског рада ради постизања успешности у раду тимова и стручних органа.

Полазник ће бити у стању да: -конструктивније и ефикасније учествује у стручним органима и тимовима установе; - боље разуме своја права, обавезе и задужења у оквиру четрдесеточасовне радне недеље; - иницира унапређивање рада установе кроз сарадњу са надлежним министарством и локалном самоуправом; - унапреди сарадњу са родитељима; - да допринос у органу управљања и разуме процес руковођења.

 • 1. дан
  • Четрдесеточасовна радна недеља
  • Пауза
  • Стручни органи школе
  • Пауза
  • Саветодавни орган и орган управљања, ШУ, МПНТР, локална самоуправа
  • Пауза
  • Радионица – Примена контролних листа у просвети
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 3 500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Ђуро Стругар" Јасмина Стојковић, Јасмина Мишић 15 3.99

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.99