Настава у облаку

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 636  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Марија Ђокић, Музичка школа „Исидор Бајић”

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Марија Ђокић, Музичка школа „Исидор Бајић”;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање полазника за израду и коришћење савремених бесплатних веб сервиса као дидактичко-методичког материјала за ученике и комуникационог канала за родитеље и колеге.

Оспособљавање наставника за креирање учионице на интернету, заједничког места за организовање наставе са ученицима и сарадњу са колегама и родитељима. Оспособљавање полазника за израду додактичко-методичких ресурса за рад са ученицима. Оспособљавање стручних сарадника за комуникацију са наставницима, ученицима и родитељима, за дистрибуцију информација и обавештења. Оспособљавање наставника и стручних сарадника за креирање централне базе едукативних ресурса у установи и између установа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Шта је облак – cloud систем 2. недеља Систем електронкске поште 3. недеља Организовање догађаја 4. недеља Заједничка настава – документи 5. недеља Завршни рад: заједничка настава – презентације Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 34

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радмила Николић, Марија Ђокић 6 3.75
2 Радмила Николић, Марија Ђокић 35 3.93
3 Радмила Николић, Марија Ђокић 6 3.92
4 Радмила Николић, Марија Ђокић 17 3.94
5 Радмила Николић, Марија Ђокић 9 3.84
6 Радмила Николић, Марија Ђокић 9 3.96
7 Радмила Николић, Марија Ђокић 9 4
8 Радмила Николић, Марија Ђокић 12 4
9 Радмила Николић, Марија Ђокић 21 3.98
10 Радмила Николић, Марија Ђокић 7 4
11 Радмила Николић, Марија Ђокић 24 4
12 Радмила Николић, Марија Ђокић 54 3.98
13 Радмила Николић, Марија Ђокић 52 3.98
14 Радмила Николић, Марија Ђокић 25 3.98
15 Радмила Николић, Марија Ђокић 10 3.98
16 Радмила Николић, Марија Ђокић 17 3.98
17 Радмила Николић, Марија Ђокић 42 3.99
18 Радмила Николић, Марија Ђокић 27 3.96
19 Радмила Николић, Марија Ђокић 8 4

Укупно учесника: 390 | Просечна оцена: 3.96