Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом

Каталошки број програма: 803  

Не

Центар за драмски метод ИнДрама, Булевар Mихајла Пупина 185/19, Нови Београд, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120

Душица Бојовић, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама; Душица Малбаша, специјалиста, Центар за драмски метод ИнДрама; Слађана Драшковић, Дипломирани васпитач , Пу „Наша Радост“ Смедерево; Гордана Панчић, мастер, ПУ“Звездара Београд; Тања Ахел, Мастер, ПУ“11.април“

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање теоријских и практичних знања учесника о драмском методу и техникама као високо вреднованом и ефикасном методу и стратегији у раду са децом

Унапређење знања полазника о драмском методу и техникама и развој компетенција примене и повезивања са свим областима васпитно-образовног рада. Упознавање са структуром драмског метода, специфичним драмским техникама и начинима њихове имплементације у раду са децом, корак по корак. Kако решавати одређене проблем ситуације у групи помоћу драмских техника. Упознавање учесника са различитим начинима који доприносе подстицању креативности деце путем драмских техника. Обучавање учесника драмским техникама које доприносе активном укључивању деце са сметњама у развоју у процес активног и интерактивног учења. Унапређење способности учесника да критички процењују свој рад. Обука о начинима евалуације учешћа деце у драмском процесу.

Учесници ће теоријски и практично овладати драмским методом као едукативним алатом и научиће да користе драмске технике и прилагођавају их узрасту и потребама деце. Драмске технике ће имплементирати у свој васпитно образовни рад професионално, креативно и са ентузијазмом. Развиће вештине како да постану активни учесници у драмском процесу - заједно са децом на заједничком путу стицања знања и вештина. Васпитачи и деца постаће кокреатори програма. Примениће драмски метод и технике тимски, драмски метод и технике постаће део садржаја у комуникацији родитељи-деца-васпитачи. Учесници ће бити оснажени да постану истраживачи и рефлексивни практичари.

 • 1. дан
  • Упознавање кроз драмски метод
  • Време је за драмски метод
  • Драмска техника Хеликоптер и драмска техника Вуш
  • Драмске технике „Замрзнуте сцене“, „Корак напред, корак назад“, „Гласне мисли“
 • 2. дан
  • Објекти који говоре и 10 секунди објекат
  • Замишљено путовање
  • Звучне приче и драмске игре
  • : Драмска техника „Где стојиш“, евалуација и рефлексија

30

дана: 2
бодова: 16

4000,00 по учеснику . У цену су урачунати: Хонорари за ауторе и реализаторе. Порези и доприноси.Материјал за учеснике. Смештај и исхрана за реализаторе. Путни трошкови. Уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Вртић Гуливер, Бате Бркића 1а Нови Сад Душица Бојовић, Гордана Панчић 29 4
2 ПУ Гимназион, Чачак, Градски бедем 14 Душица Бојовић, Гордана Панчић 26 4

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 4