Учење језика без слика

Каталошки број програма: 972  

Не

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, Немањина 28, Београд, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Марија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Радмила Видовић, Дипломирани дефектолог , Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић; Гордана Виденовић, Професор енглеског језика и књижевности, Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић

Радмила Видовић, Дипломирани дефектолог , Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић; Гордана Виденовић, Професор енглеског језика и књижевности, Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Повећање компетенција наставника за извођење наставе страног језика са ученицима оштећеног вида у инклузивном образовању

Оспособљавање наставника за комуникацију са ученицима оштећеног вида, припрему прилагођеног дидактичког материјала на часовима страног језика и претварање слика у вербалне садржаје (дескрипција слика) ради развијања свих језичких вештина (читање, слушање, писање, говор). Обезбеђивање услова да ученик оштећеног вида равноправно учествује на часовима и у свим активностима који су у вези са наставом страног језика. Процењивање потреба ученика оштећеног вида за подршком. Припрема индивидуализације (ИОП 1, ИОП 2, ИОП 3).

Наставник ће компетентно успоставити комуникацију са ученицима оштећеног вида, применити стечено знање у прилагођавању дидактичког материјала у складу са потребама и способностима ученика, припремити одговарајући персонализовани план учења (ИОП), правилно описати слике према стручним упутствима усвојеним на обуци, подстицати развијање свих језичких вештина, осмислити реализацију наставних и ваннаставних језичких активности уз равноправно учешће ученика оштећеног вида.

 • 1. дан
  • Комуникација са ученицима оштећеног вида
  • Пауза
  • Прилагођавање наставног материјала
  • Пауза за ручак
  • Развијање језичких вештина без употребе слика
  • Пауза
  • Планирање и припрема ИОП-а

15

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику Бруто хонорари реализатора семинара 60% Административни трошкови и трошкови организације обуке које спроводи удружење ЕЛТА 40%