Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ

Каталошки број програма: 672  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Олгица Спасојевић, , ОШ „Петар Лековић” Пожега; Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике, ОШ „Петар Лековић“ Пожега

Олгица Спасојевић, , ОШ „Петар Лековић” Пожега; Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике, ОШ „Петар Лековић“ Пожега

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење компетенција наставника за креирање подстицајног окружења коришћењем едукативних софтвера у настави. Оснаживање наставника за примену нових техника и метода уз подршку информационо-комуникационих технологија.

Развијање подагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за примену за подучавање ученика кроз сараднички рад, учење кроз игру у веб окружењу. Обука наставника за коришћење одговарајућих веб алата којима ће повећати мотивацију и ангажовање ученика. Оспособљавање наставника да употребом одговарајућих алата и ресурса код ученика подстичу критичко мишљење, сарадњу, повезивање дигиталне и елементарне писмености, способност за интерактивно и кооперативно учење, самооцењивање и кооперативно оцењивање.

Очекује се да ће по завршетку обуке учесници бити способни да: - самостално креирају наставне материјале уз помоћ бесплатних веб-алата - самостално креирају веб место на које ће упутити ученике да користе постављене ресурсе - коришћењем одабраних веб-алата повећају мотивацију и ангажованост ученика, као и дигиталне вештине ученика - користе дигиталне технологије за организовањење сарадничког рада, кооперативног оцењивања, повећање самосталности ученика - обезбеде подстицајно окружење и подршку ученицима - да ефикасније прате рад ученика и олакшају примену формативног оцењивања, како у класичној, тако и у настави на даљину

 • 1. дан
  • Увод
  • Сарадничко учење у веб обружењу
  • Кафе пауза са освежењем
  • Унапређење мотивације и ангажовања кроз едукативне игре и онлајн квизове
  • Пауза за ручак
  • Креирање сајта
  • Кафе пауза са освежењем
  • Алати за самостално и програмирано учење
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 27 3.96

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.96