Формативно оцењивање

Каталошки број програма: 774  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Славко Ђокић, /, /; Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега

Славко Ђокић, /, /; Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање знања и вештина за примену наставних стратегија у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања ученика

- Упознавање учесника са формама формативног оцењивања и значајем формативног оцењивања за мотивацију ученика и њихова постигнућа; - оспособљавање наставника за примену наставних стратегија које подстичу напредовање ученика; - развијање вештина за планирање и спровођење формативног оцењивања

Наставници/директори ће: - знати како различите форме формативног оцењивања утичу на учење, мотивацију и постигнућа ученика; - разумети значај наставних стратегија за подстицање напредовања ученика; - примењивати наставне стратегије које подстичу напредовање ученика; - Бити оспособљени за планирање и спровођење формативног оцењивања

 • 1. дан
  • Представљање
  • Принципи формативног оцењивања и компетенције наставника
  • Кафе пауза са освежењем
  • Наставне стратегије у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања
  • Пауза за ручак
  • Квалитетна питања у функцији развоја формативног оцењивања
  • Кафе пауза са освежењем
  • Планирање и примена формативног оцењивања
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 24 3.93
2 Техничка школа Бајина Башта Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.92
3 Економска школа Крагујевац, Радоја Домановића 6, Крагујевац Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.97
4 Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања-Чајкино брдо 18, 36210 Врњачка Бања, Србија Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 28 3.98
5 Техничка школа, 4. децембра бр. 3 Пријепоље Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 26 3.94
6 Средња школа "Др Ђорђе Натошевић", Трг слободе 2а, Инђија Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.9
7 ОШ "Мито Игумановић", Светосавска 2 Косјерић Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.99
8 Средња школа Нова Варош, Јевсатија Караматијевића 26 Нова Варош Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.81
9 Гимназија, Велика Плана, Војводе Мишића 3 Велика Плана Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.93
10 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 Лесковац Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 24 3.98
11 ОШ "Бранко Радичевић", Ул. Жарка Зрењанина 1 Марадик Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 19 3.98
12 Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, Чајкино брдо 18 Врњачка Бања Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.87
13 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Јасеново бб, Нова Варош Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 17 3.94
14 ОШ "Жарко Зрењанин", Иве Лоле Рибара 7 Маглић- Бачки Петровац Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 21 3.94
15 Економско-угоститељска школа "Вук Караџић", Момира Гајића 12 Велика Плана Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.96
16 ОШ Свети Сава - Бајина Башта - Светосавска 76 Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 28 3.93

Укупно учесника: 415 | Просечна оцена: 3.94