Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 738  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби„ Кула; Никола Антонић, , ОШ „Сава Керковић„ Љиг;

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби„ Кула; Никола Антонић, , ОШ „Сава Керковић„ Љиг;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Јачање компетенција учесника за примену пројкетног планирања кроз интегрисано учење у васпитно – образовном раду. Оспособљавање учесника за увођење пројектног рада у васпитни процес.

Оснаживање учесника за примену индивидуалног и индивидуализованог приступа у свом раду у васпитним групама. Оспособљавање учесника за планирање и примену интегрисаног учења у вртићу. Подстицање учесника за примену различитих стилова дечјег учења у свом васпитно – образовном раду. Упознавање учесника са фазама и начелима пројектног планирања. Оспособљавање учесника за израду пројекта као финалог продукта пројектног планирања.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаИнтегрисано учење у вртићу2. недељаПројектно планирање у вртићу3. недељаФазе пројекта4. недељаИзрада пројектаАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 15 3.86
2 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 21 3.93
3 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 8 3.94
4 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 50 3.97
5 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 21 3.98
6 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 13 3.95
7 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 21 3.97
8 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 15 3.99
9 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 9 3.98
10 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 35 4
11 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 44 4
12 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 10 4

Укупно учесника: 262 | Просечна оцена: 3.96