Веб алати у настави енглеског језика

Каталошки број програма: 953  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865

Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, ОШ ,,Иво Андрић''; Дејан Новаковић, професор енглеског језика и књижевности, центар за стране језике ,,Англиа''

Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, ОШ ,,Иво Андрић''; Дејан Новаковић, професор енглеског језика и књижевности, центар за стране језике ,,Англиа''

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија и веб алата у реализацији образовно-васпитног процеса у настави енглеског језика.

Развијање компетенција наставника да: - препознају и ученицима представе предности и изазове онлајн окружења -користе веб алате да подстакну развој дигиталних компетенција код ученика као и да им прошире свест о едукативним аспектима интернет апликација и алата - користе веб алате да повећају заинтересованост и мотивацију ученика - користе веб алате да подстакну ученике да усвоје вокабулар и граматику енглеског језика - користе веб алате да подстакну ученике да развијају вештине читања, слушања, писмене и усмене комуникације - корсите веб алате да подстакну сарадњу и тимски рад међу ученицима.

Након обуке полазници ће бити упозтнати са предностима и изазовима онлајн окружења и моћи ће да их представе ученицима. Полазници ће бити оспособљени да користе веб алате како би повећали заинтересованост и мотивисаност ученика, подстакли ученике да усвајају вокабулар и граматику енглеског језика, као и да развијају вештине читања, писања, усмене и писмене комуникације. Поред тога полазници ће развити компетенције да користе веб алате како би подстакли сарадњу и тимски дух међу ученицима.

 • 1. дан
  • Веб алати и апликације за уводни део часа и презентовање Warm up and presentation web tools and apps
  • Пауза
  • Веб алати за усвајање вокабулара и граматике Web tools for vocabulary and grammar acquisition
  • Пауза
  • Веб алати за развијање вештина читања, слушања, усмене и писане комуникације
  • Пауза
  • Завршни задатак- Осмишљавање сегмента часа уз коришћење веб алата Hands on

30

дана: 1
бодова: 8

1 500,00 динара.