Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 379  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Александра Николић, , Машинско-електротехничка школа Бор

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Александра Николић, , Машинско-електротехничка школа Бор

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање основних знања о веб дизајну и усавршавање постојећег знања, кроз основне кораке у примени HTMLa и CSSa. Самостална израда интернет страница кроз вежбања, даје полазницима могућност квалитетније припреме материјала за наставу.

Упознати наставника са основама из области веб дизајна. Упознати наставнике сa програмиским језицима за веб дизајн. Оспособити наставнике да користе HTML у настави. Оспособити учеснике да израђују једноставне веб странице. Оспособити наставнике да стилизују веб странице путем CSS-a.

По завршетку обуке, очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени да: - користе HTML за рад са ученицима, - израђују једноставне веб странице, - дизајнирају веб странице, - припремају и реализују наставу из области веб програмирања и дизајна, - проверавају постигнућа ученика из области веб програмирања и дизајна.

  • 1. недеља
    • Основно о HTML-у
  • 2. недеља
    • HTML и CSS (Cascading Style Sheets)
    • Израда веб сајта и постављање на сервер

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Иван Милутиновић, Александра Николић 5 3.96
2 Иван Милутиновић, Александра Николић 6 4
3 Иван Милутиновић, Александра Николић 6 4
4 Иван Милутиновић, Александра Николић 2 4
5 Иван Милутиновић, Александра Николић 4 3.98
6 Иван Милутиновић, Александра Николић 3 3.97

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.99