Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Каталошки број програма: 885  

Не

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, Немањина 28, Београд, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460,

Марија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460,

Љиљана Поша, дипл. проф. енглеског језика и књижевнос, Физички факултет у Београду; Катарина Ристановић Ацовић, дипл.проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Таковски устанак,Горњи Милановац; Нада Ћираковић, дипл. проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Лазаревац; Валентина Гаврановић, доктор филолошких наука, Медицинска школа ''Надежда Петровић''; Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон'', Крагујевац; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ.мастер, Математичка гимназија;

Љиљана Поша, дипл. проф. енглеског језика и књижевнос, Физички факултет у Београду; Катарина Ристановић Ацовић, дипл.проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Таковски устанак,Горњи Милановац; Нада Ћираковић, дипл. проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Лазаревац; Валентина Гаврановић, доктор филолошких наука, Медицинска школа ''Надежда Петровић''; Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон'', Крагујевац; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ.мастер, Математичка гимназија;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пуно ангажовање ученика у целокупном наставном процесу Подстицање и развој интелектуалних вештина ученика (критичко и аналитичко мишљење, решавање проблема, истраживањe, примена знања, креативност, иницијатива,мотивацијa,самопоуздање)

Подршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика у складу са савременим трендовима и потребама ученика Афирмисање креативности, оргиналности, иновација у подучавању и учењу Развијање вештина за живот, рад и учење: комуникација и сарадња, критичко мишљење, решавање проблема, радозналост, креативност, иницијатива Успостављање функционалних знања, кључних вештина, стратегија учења, система вредности, самосталности и мотивације ученика

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данОбразовање за будућностРазвијање критичког размишљања и решавања проблемаНаставне активности за мисаоно активирање ученикаПодстицање радозналости и креативностиКреативност наставника (практичан рад)Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

2 500 динара по учеснику Административни трошкови – 10%; Трошкови акредитације, организација обуке и активности Удружења – 30%; Бруто хонорар за 2 реализатора и трошкови путовања– 60%.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд Љиљана Поша, Ивана Милошевић 28 3.99
2 ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесењинова 17, Крагујевац Ненад Миладиновић 14 3.97
3 Прва основна школа, Ваљево Љиљана Поша, Нада Ћираковић 17 3.93
4 Ужичка гимназија, Ужице Љиљана Поша, Катарина Ристановић Ацовић 29 3.97
5 Сенћанска гимназија, Сента Љиљана Поша 13 3.99
6 Центар за стручно усавршавање, Лесковац Љиљана Поша 15 4
7 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд Љиљана Поша, Ивана Милошевић 26 3.92
8 Економско-трговинска школа, Краљево Катарина Ристановић Ацовић, Ненад Миладиновић 25 3.96
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Филипа Филиповића 3, Нови Сад Љиљана Поша, Ивана Милошевић 27 3.78
10 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд Љиљана Поша 8 3.91
11 Гимназија у Лазаревцу, Доситеја Обрадовића 6 Љиљана Поша, Нада Ћираковић 18 3.97

Укупно учесника: 220 | Просечна оцена: 3.94