Самопоуздање се гради и РУШИ од малена - односно како стварамо нарцисе а како срећну децу

Каталошки број програма: 173  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396

Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија

Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Данијела Андрејић Мићовић, мастер психолог, Школа „Руђер Бошковић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање свести о изузетном значају самопоуздања за целокупан живот и рад и унапређење знања и вештина запослених да кроз васпитно-образовни процес развијају и негују самопоуздање код деце, као и како да реагују уколико постоје знаци нарушеног

-Увиђање значаја самопоуздања за квалитет сваког аспекта нашег живота -Самопроцена самопоуздања запослених и едукација о начинима и техникама за унапређење истог код одраслих у циљу ефикаснијег одвијања васпитно-образовног процеса и бивања бољих узора за моделовање деци -Едукација запослених о васпитном стилу, начинима и техникама којима развијају самопоуздање код деце -Учење о свесним поступцима, и освешћивање несвесних, којима ненамерно рушимо самопоуздање код деце -Препознавање нарушеног самопоуздања у виду типично пасивне и несигурне деце и едукација о начинима реаговања у том случају -Ближе упознавање са појмом нарцизма и самопоуздања које стоји у основи истог, начинима превенирања развоја и ширења, као и ношења са последицама

-Учесници путем знања и вештина стечених на обуци подижу ниво свог самопоуздања -Учесници се оспособљавају да различитим техникама и приступима деци развијају и унапређују њихов ниво самопоуздања -Учесници успешније препознају своје свесне и несвесне поруке и грешке којима се руши самопоуздање деце те могу да их коригују у свом понашању -Учесници успешније могу да препознају децу са проблемом ниског самопоуздања и спремнији су да, путем научених начина на обуци, реагују у циљу побољшања истог и умањења постојеће емоционалне штете -Учесници путем знања и вештина стечених на обуци боље препознају и разумеју нарцисоидност код деце, и одраслих, и спремнији су да ефикасније реагују у односу на испољавање истог

 • 1. дан
  • Да ли је самопоуздање заиста важно за наш живот?
  • Пауза
  • Како се самопоуздање развија и негује а како урушава?
  • Пауза
  • Које су последице ниског самопоуздања код деце и одраслих и како даље са њима?
  • Пауза
  • Нарцисоидност је као епидемија

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара . У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.