Примена хотелских информационих система у пословању (ProSoft Sistem)

Каталошки број програма: 1129  

Не

Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, info@assb.edu.rs, 0112698205

Андреа Жерајић, andreazerajic@gmail.com, 0112547255, 0631110777

Ивана Лончар, Доктор наука за менаџмент и бизнис, ужа , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Милан Вујић, Доктор економских наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Борко Милаш, Мастер, Факултет организационих наука

Ивана Лончар, Доктор наука за менаџмент и бизнис, ужа , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Милан Вујић, Доктор економских наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Борко Милаш, Мастер, Факултет организационих наука

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Указивање на актуелне захтеве тржишта рада у угоститељској индустрији и оспособљавање наставног стручног кадра за практичан рад у хотелским информационим системима.

Детаљније упознавање и схватање функционисања ПМС система кроз појединачне секторске модуле у директном раду са клијентима у хотелском пословању. Полазници стичу вештине примене информационог алата у својим пословним процесима и пракси. Програм доноси вишеструку корист, школа постаје конкурентнија, полазници спреминији за рад и трансфер знања, а послодавци добијају квалификовани кадар из области хотелијерства.

Стварање вештина рада у ПМС систему као и схватање значаја постојања и употребе самих система у савеменим условима како би се олакшали, убрзали и унапредили процеси рада у угоститељској индустрији.

 • 1. дан
  • Значај и улога информационих и дигиталних технологија у савременим токовима туризма
  • Пауза
  • ХИС (Хотелски информациони систем) - привилегија или неопходност у хотелском пословању
  • Пауза за ручак
  • ProSoft Sistem - детаљан приказ рецепцијског модула
  • Пауза
  • ProSoft Sistem – интерактивна радионица: Home page, радни простор и алати
 • 2. дан
  • ProSoft Sistem – интерактивна радионица: журнал, извршне функције
  • Пауза
  • ProSoft Sistem – интерактивна радионица: извештаји и анализе, разно
  • Пауза
  • Практична провера стеченог знања

30

дана: 2
бодова: 12

Оквирна планирана цена је 10000 динара по полезнику, што укључује котизацију, ручак и освежење за дводневни програм.