Образовне технологије: дигитални уџбеници и веб алати у настави

Каталошки број програма: 638  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Дејан Јанковић, мастер , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд - Вождовац; Емина Јеремић Мићовић, Мастер , Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, Мастер , Основна школа ,,Вук Ст.Караџић’’,Kрагујевац

Дејан Јанковић, мастер , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд - Вождовац; Марина Ињац, мастер учитељ, ОШ“Душко Радовић“,Београд; Емина Јеремић Мићовић, Мастер , Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, Мастер , Основна школа ,,Вук Ст.Караџић’’,Kрагујевац; Александар Милосављевић, мастер, Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Бранко Мићовић, Мастер , Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Биљана Вукосављевић, дипломирани професор, ОШ“Јован Јовановић Змај“, Обреновац; Ивана Стошић Милошевић, Дипломирани учитељ, ОШ „Свети Сава“ Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање и осавремењивање наставног процеса применом дигиталних уџбеника и веб алата

Оснаживање полазника за примену дигиталних уџбеника и веб алата у остваривању наставе. Усавршавање вештина и дигиталних компетенција полазника за примену иновација у настави. Подстицање полазника да примењују дигиталне уџбенике и веб алате.

На крају обуке полазници ће бити у стању да: - користе дигиталне уџбенике и веб алате како би осавременили и модернизовали наставу, учинили је занимљивом и подстицајном за ученике - интегришу усвојене дигиталне концепте, алате и садржаје у наставничкој пракси - користе комплексне алате за измену, адаптацију и комбиновање мултимедијалних дигиталних садржаја ради њиховог прилагођавања индивидуалним потребама ученика - управљају постављеним дигиталним ресурсима у онлајн систему и омогуће приступ другима

  • 1. дан
    • Учење некад и сад
    • Практична примена дигиталних уџбеника и веб алата
    • Радионица:Планирање и прилагођавање наставника новим тенденцијама у настави као метод активног учења
    • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.