Добар задатак- пут до постигнућа кратак

Каталошки број програма: 518  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Зорица Вукајловић, професор, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“; Златко Радосављевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд

Зорица Вукајловић, професор, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“; Златко Радосављевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд; Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“, Доња Шаторња ; Жанка Селаковић, професор разредне наставе, ОШ „ Стеван Чоловић “ Ариље

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника за конструисање различитих типова задатака како би постигли већу функционалну писменост код ученика.

Пружање подршке наставницима да кроз конструкцију различитих типова задатака ученицима омогуће да лакше и интересантније усвоје садржаје наставних предмета, са циљем да се побољшају образовна постигнућа, обезбеди трајност, трансфер знања и функционална писменост. Подстицање наставника да код ученика развијају различите стратегије решавања задатака и типове задатака помоћу којих ће стицати трајнија знања и подстицати функционалну писменост.

По завршеној обуци, наставници ће бити у стању да: -конструишу задатке којима ће проверити степен достигнутих исхода; -задатке затвореног типа претворе у задатке отвореног типа; -формулишу задатке којима се проверава функционална писменост ученика; -подстичу ученике да решавају задатке на различите начине и различитих нивоа сложености; -конструишу тестове и бодовне скале које мере степен савладаности градива и функционалну писменост ученика.

 • 1. дан
  • Увод
  • Пауза
  • Типови задатака и конструкција тестова за предмет Српски језик
  • Пауза
  • Типови задатака и конструкција тестова за предмет Математика
  • Пауза
  • Типови задатака и конструкција тестова за предмете Свет око нас/Природа и друштво
  • Конструкција теста-радионица
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2 400 динара по учеснику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 11 4

Укупно учесника: 11 | Просечна оцена: 4