Примена статистичких поступака у циљу праћења и прогнозе моторичког развоја ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1084  

Да

Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб, dif@pr.ac.rs, 02883701

Верољуб Станковић, veroljub.stankovic@pr.ac.rs, 02884701, 0648904600

Верољуб Станковић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање

Верољуб Станковић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање ; Лазар Тоскић, Доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Општи циљ програма је обука наставника и професора за примену статистичких поступака који се користе у циљу праћења, вредновања и прогнозе моторичког развој ученика.

Упознавање са статистичким поступцима поступцима који се користе за праћење напретка ученика у развоју моторичких способноси, упознавање са статистичким поступцима који се користе за одређивање тренда развоја моторичких способности ученика, указивање на најчешће грешке приликом тестирања, мерења и процењивања способности, карактеристика и особина ученика за време часова физичког васпитања.

По завршетку програма очекује се да ће наставници бити у стању да: - да стечена знања о праћењу и прогнозе моторичког развоја ученика примењују у настави. - таква имплементација статистичких поступака даће позитивне ефекте на развој моторичких способности, њихов напредак и генерално на објективно оцењивање ученика.

 • 1. недеља
  • Увод
  • Пауза
  • Основни статистички поступци у физичком васпитању
 • 2. недеља
  • Статистичке процедуре у физичком васпитању
  • Пауза
  • Примена компаративне статистике у физичком васпитању
 • 3. недеља
  • Примена компаративне статистике у физичком васпитању
  • Пауза
  • Примена компаративне статистике у физичком васпитању
 • 4. недеља
  • Теоријска провера стечених знања
  • Евалуација семинара

20

недеља: 4
бодова: 11

Цена семинара износи 2000 динара по учеснику. У цену је урачунато: трошкови организације, административни трошкови, радни материјал, сертификат.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Верољуб Станковић 23 4

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 4