ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА - обука практичара за рад са родитељима

Каталошки број програма: 823  

Не

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927 , 021527780

Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927

Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад; Живка Комленац, , Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид

Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад; Живка Комленац, , Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид; Татјана Јовић, , Предшколска установа „Ј. С. Шиља“ Шид

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Развијање компетенција васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за рад са родитељима

-Успостављање разумевања између родитеља и васпитача/медицинских сестара-васпитача/стручних сарадника препознавањем потреба једних и других - Развијање вештине васпитача/медицинских сестара-васпитача/стручних сарадника у давању подршке родитељима за боље међусобно разумевање са дететом -Оснаживање учесника обуке да мотивишу родитеље за развијање родитељског стила у правцу бољег међусобног разумевања са дететом - Развијање вештине васпитача/медицинских сестара-васпитача/стручних сарадника за подршку родитељима у откривању личних граница у односима са дететом

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да одрже 4 родитељска састанака по предвиђеним сценаријима кроз интерактивну размену са родитељима

 • 1. дан
  • Препознавање потреба
  • пауза
  • Родитељске поруке детету
  • пауза
  • Поверење у дететове снаге
  • Пауза
  • Кооперативна игра родитеља и детета
  • Рефлексија учесника

24

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику обуке. У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, за сваког учесника обуке са разрађеним сценаријима за 3 родитељска састанака, умножене листе, обрасци за евиденцију рада са родитељима и хонорари за ауторе и 2 водитеља семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Бошко Буха" Инђија, Душана Јерковића 17a, Инђија Драгана Бабић, Живка Комленац 24 3.98

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.98