Специфични аспекти усвајања страног језика угоститељске струке – интегративни приступ у пракси

Каталошки број програма: 966  

Не

Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, info@assb.edu.rs, 0112698205

Андреа Жерајић, andreazerajic@gmail.com, 0112547255, 0631110777

Иван Милошевић, Доктор филолошких наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ

Иван Милошевић, Доктор филолошких наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Емилија Липовшек, доктор наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ; Андреа Жерајић, Доктор наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Јелена Милошевић, дипломирани професор француског језика и, Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ; Ивана Лончар, Доктор наука за менаџмент и бизнис, ужа , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Ђорђе Стојановић, Доктор наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Милош Зрнић, Мастер економиста , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Дарио Шимичевић, Доктор наука, Академија струковних студија Београд, Одсек ВTШ; Ана Лончар, магистар, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ

страни језик

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање језичких знања наставника страних језика у средњим стручним школама неопходним за ефикаснији процес усвајања језика угоститељске струке кроз практични интегративни приступ и сарадњу наставника страног језика и наставника струке.

Интеграција наставе из стручних области угоститељства и наставног процеса из језика струке кроз осветљавање специфичних метода усвајања страног језика струке на примерима активности које су типичне за угоститељску делатност. Измештање наставе страног језика угоститељске струке из “класичне учионице“и традиционалног наставног оквира у контекстом-условљени “радни” угоститељски амбијент са фокусом на говорне ситуације и активности у тим специфичним случајевима. Успешније усвајање специфичног вокабулара и функционалних језичких фраза и конструкција у (прото-)типичним пословним ситуацијама у области угоститељства. Померање фокуса наставе страног језика струке са традиционалних метода на савремене комуникативне методе.

Полазник обуке ће бити упознат са могућностима измештања традиционалног наставног процеса страног језика специфичне угоститељске струке из “класичне учионице” Дистанцирање од типичне наставе у учионици и рад у другачијем окружењу пружиће наставницима страног језика могућност интерактивнијег приступа ученицима и практичнијој обради језичких сегмената из области угоститељства Кључни интегративни исход подразумева сарадњу наставника страног са наставницима стручних предмета у опонашању конкретних пословних ситуација - у кухињи, ресторану и за рецепцијским пултом Учесници програма биће обучени да активно осмишљавају и реализују наставу страног језика из области угоститељства.

 • 1. дан
  • Специфичности усвајања страног језика у хотелијерству кроз интегративну/практичну наставу
  • Пауза
  • Специфичности усвајања страног језика у гастрономији кроз интегративну/практичну наставу
  • Пауза за ручак
  • Специфичности усвајања страног језика у ресторатерству кроз интегративну/практичну наставу

30

дана: 1
бодова: 8

Оквирна планирана цена је 9000 динара. У цену је урачуната котизација, сав материјал који се добија или користи током програма, као и трошкови кафе пауза и паузе за ручак.