Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Каталошки број програма: 534  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Краљево, Доситејева 44, Краљево, podruznicadrustvazasrpskijezik@gmail.com, 0642287444, 036202759

Светлана Филиповић, lssvfilipovic@gmail.com, 036202759, 0652622301

Светлана Филиповић, проф. српске књ. и језика са општом књ., ОШ“Јово Курсула“ Краљево; Марина Панић, проф. српског језика и књижевности, Гиманазија, Краљево

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ "Јово Курсула" Краљево; Светлана Филиповић, проф. српске књ. и језика са општом књ., ОШ“Јово Курсула“ Краљево; Марина Панић, проф. српског језика и књижевности, Гиманазија, Краљево; Наташа Распоповић, мср.проф. српског језика и књижевности, УТШ, В.Бања, Гиманазија, Краљево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Обука предметних наставника и учитеља за побољшање и ефикаснију наставу и учење кроз вишеслојно разумевање писаног текста

Оспособљавање наставника и учитеља за планирање, одабир и примену различитих техника читања и тумачења књижевних и некњижевних текстова. Развијање наставничких компетенција за примену различитих метода које поспешују ученичку самосталност у анализи прочитаног и уочавању узрочно- последичних веза у тексту који доводе до вишеслојног разумевања и развоја читалачке мотивације и писмености ученика. Јачање наставничких компетенција за решавање проблема који су представљени кроз писани текст. Подршка наставницима у припреми ученика за успешно полагање Завршног и Матурског испита.

Предметни наставници и учитељи су оспособљени да примене иновативне технике читања, тумачења и анализе различитих врста текстова (књижевних, некњижевних, научних и различитих текстуалних задатака и захтева) што обезбеђује нови аспект сагледавања активне наставе у учионици и поспешује решавање задатака који су део свакодневног рада са ученицима.

 • 1. дан
  • Актуелна питања у настави у вези са разумевањем прочитаног и резултати ПИСА тестова
  • Могућност отклањања слабости у раду на различитим врстама књижевних текстова
  • Могућност отклањања слабости у раду на различитим врстама некњижевних текстова
  • Могућност отклањања слабости у раду на различитим врстама текстуалних задатака
  • Разумевање прочитаног на сваком часу и медијска писменост
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена без пореза за групу од 30 учесника је 50 000 динара. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове штампаног и видео материјала, сертификата, ауторства, реализације и координације програма.