Оцена - путоказ ка напретку

Каталошки број програма: 661  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Владан Гајић, , Пожаревачка гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Професионално оснаживање наставника за оцењивање засновано на континуираном праћењу напредовања ученика користећи различите начине, поступке оцењивања и инструменте праћења и евалуирања.

Оснаживање учесника за квалитетно праћење напредовања ученика у складу са законском регулативом, циљем и принципима оцењивања. Оспособљавање учесника за анализу, креирање и примену инструмената за континуирано праћење напредовања ученика и ученичко самопроцењивање и самооцењивање. Оснаживање учесника за праћење и вредновање постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима примењујући утврђене критеријуме оцењивања и процењивање потреба ученика за додатном подршком у учењу. Оснаживање учесника да примењују формативно и сумативно оцењивање користећи поступке вредновања који су у функцији даљег

Учесници ће: ○ бити оснажени за квалитетно праћење напредовања ученика у складу са законском регулативом, циљем и принципима оцењивања; ● бити оспособљени за праћење и вредновање постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима примењујући утврђене критеријуме оцењивања и процењујући потребе ученика за додатном подршком у учењу; ○ бити оспособљени за анализу, самостално креирање и примену инструмената за континуирано праћење напредовања ученика и самопроцењивање и самооцењивање; бити оснажени за примењивање формативног и сумативног оцењивања користећи поступке вредновања који су у функцији даљег учења.

 • 1. дан
  • 1. Увод
  • 2. Оцењивање
  • Пауза
  • 3. Инструменти за праћење напредовања ученика у складу са индивидуалним способностима
  • Пауза
  • 4. Креирање инструмената за континуирано праћење напредовање ученика
  • Пауза
  • 5. Постављање циљева учења у складу са праћењем напредовања ученика и самопроцењивањем и самооцењива
  • 6.Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Димитрије Давидовић, Смедерево Невена Перић, Наташа Николић Гајић 26 3.98
2 Економско трговинска школа, Кула Невена Перић, Соња Милетић 15 4
3 OŠ Dositej Obradović Požarevac Невена Перић, Соња Милетић, Наташа Николић Гајић, Владан Гајић 23 4
4 OŠ Dositej Obradović, Požarevac Невена Перић, Соња Милетић, Наташа Николић Гајић, Владан Гајић 19 3.98
5 CSU Kikinda Невена Перић, Соња Милетић, Наташа Николић Гајић, Владан Гајић 17 3.95

Укупно учесника: 100 | Просечна оцена: 3.98