Креирање онлајн школе на Мудл систему за учење

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 586  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор ; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор ; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за планирање и креирање онлајн часова/обука које се намењене ученицима и запосленима у образ. установама. Подизање квалитета онлајн часова и обука које реализују запослени у школама, а које су намењене ученицима и колегама.

Упознавање учесника са различитима начинима онлајн учења и платформама за онлајн учење. Оспособљавање учесника за планирање и припремање онлајн часова/обуке - дизајнирање, моделовање и развој обуке/часова. Оспособљавање учесника за креирање онлајн ресурса на систему за учење Мудл (Moodle) Оспособљавање учесника за креирање онлајн активности на систему за учење Мудл (Moodle)

Након завршене обуке, очекује се да ће учесници бити у стању да: - направе разлику између класичног и онлајн учења, - припреме онлајн часове/обуку по наставним темама - временски и структурално, - креирају онлајн образовне ресурсе на Мудл систему за учење (странице, књиге, речинике, директоријуме ... ), - креирају онлајн образовне активности на Мудл систему за учење (интерактивне лекције, тестове, задатке, форуме ...), - ажурирају и унапређују онлајн часове/обуку на Мудл систему за учење.

  • 1. недеља
    • Онлајн платформа за учење и радно окружење
  • 2. недеља
    • Ресусри и активности на Мудл систему

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.