ИОП у функцији остваривања ученикових потенцијала

Каталошки број програма: 250  

Не

Марина Павловић ПР Едукативни центар Еду софтвер плус, Епископа Никифора Максимовића 18, ercobuke@gmail.com, 032400881

Владимир Павловић, ercobuke@gmail.com, 032403090, 0605772677

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оснаживање полазника да пруже подршку ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању и унапреде квалитет образовно-васпитног процеса како би ученици остварили своје потенцијале у складу са могућностима.

Повезивање законске регулативе са индивидуализацијом и ИОП-ом и њихове предности за развој потенцијала ученика; Упознавање са начином долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; Стицање знања и вештина за израду ИОП-а; Оснаживање полазника за ефектан одабир стратегија рада којима се развијају потенцијали ученика у складу са њиховим специфичностима; Оспособљавање полазника за примену ИОП-а у свакодневном образовно-васпитном раду.

Полазник: Зна законску регулативу која обавезује на индивидуализацију и ИОП;зна да је повеже и примени у свом раду;зна како и од кога да прикупи релевантне податке о ученику;уме да дефинише педагошки профил ученика;зна кораке у изради ИОП-а; зна да изради план индивидуализ./ИОП за свој предмет за конкретног ученика;зна у раду са учеником да прилагоди методе,технике, облике рада, наст. материјал, темпо итд. образовно- васпитним и развојним потебама конкретног ученика;схвата значај континуираног праћења и вредновања ИОП-а за развој ученикових потенцијала;зна карактеристике ученика којима је потребна додатна подршка у образовању;уме да планира и реализује час у одељењу које похађа и ученик по ИОП-у на начин који обезбеђује учешће свих ученика

  • 1. дан
    • ИОП- од законске регулативе до праксе
    • Кораци у изради ИОП-а
    • Карактеристике ученика којима је потребна додатна подршка у образовању
    • Примена ИОП-а у настави

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за групу од 26 до 30 учесника -1 500,00 динара; Цена по учеснику за групу од 21 до 25 учесника - 1 800,00 динара; Цена по учеснику за групу од 15 до 20 учесника -2 400,00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа, Косовска Каменица Наташа Турунташ, Бранка Тишма 30 3.91
2 Гимназија, К.Каменица Наташа Турунташ, Бранка Тишма 30 3.92
3 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Бранка Тишма 30 3.97
4 ОШ "Иво Лола Рибар", Краљевића Марка 2а, Нови Сад Наташа Турунташ, Бранка Тишма 20 3.99
5 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Бранка Тишма 28 3.93
6 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Бранка Тишма 26 3.92
7 ШОМО "Стеван Христић" Академика Милана Курепе 10, Бачка Паланка Наташа Турунташ, Бранка Тишма 26 3.94
8 ЕТШ "Земун", Наде Димић 4, Земун Наташа Турунташ, Бранка Тишма 26 3.93
9 ОШ "Михајло Пупин", Краља Александра 38, Ветерник Наташа Турунташ, Бранка Тишма 25 3.91
10 ОШ "Свети Сава", Космајска 47, Младеновац Наташа Турунташ, Бранка Тишма 28 3.99

Укупно учесника: 269 | Просечна оцена: 3.94