Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Каталошки број програма: 970  

Не

Славистичко друштво Србије, Студентски трг 3, slavisticko.drustvo@gmail.com, 0112665231

Лука Меденица, medenicaluka@yahoo.com, 0112665231, 0645743860

Лука Меденица, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Јелена Гинић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Лука Меденица, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Биљана Марић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Драгана Керкез, магистар, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Ксенија Кончаревић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Светлана Гољак, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Наташа Ајџановић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Јелена Јочић, мастер професор језика и књижевности , Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Јелена Гинић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање стручних, професионалних, педагошких и психолошких компетенција наставника, њихових постојећих знања, навика и умења; подстицање наставника на креативан, истраживачки и самосталан рад; решавање проблемских ситуација у настави.

Упознавање с новим облицима наставног рада; упознавање с новим наставним материјалима, интернет-ресурсима и могућностима њиховог коришћења у настави; подизање нивоа квалитета професионалне компетенције наставника (фонетскоинтонационе, морфолошке, лексичке, говорне компетенције); упознавање са Заједничким европским оквиром (материјал на руском језику), савладавање умења тестирања кандидата и израде тестова у складу са ЗЕО.

По завршетку обуке учесници ће унапрети ниво своје фонетско-интонационе, морфолошке, лексичке и говорне компетенције; упознавање наставника с могућим новим облицима и методама извођења наставе из руског језика; унапређивање нивоа наставе руског језика после упознавања с интернет-ресурсима и новим наставним материјалима.

 • 1. дан
  • Филм на часовима руског као страног. Разумевање.
  • Игра на часовима руског као страног. Утврђивање лексике и развој умења вербализације свог суда.
  • Актуелни процеси у руској синтакси.
  • Развој говора у настави руског језика (А1 и А2 ниво).
 • 2. дан
  • Позориште на часу руског као страног.
  • Вежбе аудирања у настави руског као страног.
  • Лексика савременог руског језика. Превођење.
  • Терминологија савременог руског језика.

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 динара по учеснику. Путни трошкови предавача, надокнада предавачима, умножавање радних материјала, освежење, кафе, коктел

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Руски дом у Београду, ул. Краљице Наталије 33 Лука Меденица, Јелена Гинић 23 3.87
2 Руски дом у Београду, ул. Краљице Наталије 33 Биљана Марић, Драгана Керкез 21 3.84
3 Руски дом у Београду, ул. Краљице Наталије 33 Наташа Ајџановић, Јелена Јочић 20 3.86

Укупно учесника: 64 | Просечна оцена: 3.86