Креативна математика - игром до математичких знања и вештина

Каталошки број програма: 416  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња"

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Стефан Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Никола Тесла" Винча; Марија Радуловић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; Гордана Павловић, Мастер учитељ, Васпитач, ПУ „Дечји дани“ Београд

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција учитеља и васпитача у области методологије почетне наставе математике.

Оснаживање и едукација полазника за коришћење игровних активности у почетној настави математике. Обука полазника за коришћење акредитованог дидактичког средства Креативна математика и истоимене наставне методологије. Упознавање полазника са принципима и моделима кинестетичког учења у развоју почетних математичких појмова и почетној настави математике. Олакшано усвајање математичких знања и вештина, од стране деце и ученика, у области формирања појма броја, усвајања бројева и рачунских операција. Развијање љубави према математици од стране деце и ученика.

Очекује се да ће полазници: - бити оснажени за примену игровних активности у развоју почетних математичких појмова и почетној настави математике, - овладати методологијом коришћења акредитованог дидактичког средства Креативна математика и пратећом методологијом, - упознати и усвојити принципе и моделе кинестетичког учења у развоју почетних математичких појмова и почетној настави математике, - унапредити опште компетенције за увођење ученика у почетне математичке појмове и/или реализовање почетне наставе математике.

  • 1. дан
    • Изазови у почетној настави математике и дидактички сет Креативна математика
    • Игровне активности и кинестетичко учење у почетној настави математике
    • Задаци отвореног типа – Креативни шаблони
    • Дидактичке математичке игре помоћу сета Креативна математика

15

дана: 1
бодова: 8

Цена: 4 100,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - дидактички сет Креативна математика, 1900 динара (остаје у власништву полазника), - хонорари аутора, реализатора, путни трошкови и трошкови радног материјала 1400 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић", 7. октобра 219, Степојевац Момчило Степановић 15 3.99
2 ОШ "Наталија Нана Недељковић", Октобарских жртава 146, Крагујевац Момчило Степановић 15 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 4