Позитивна дисциплина у вртићу

Каталошки број програма: 851  

Не

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА, Марка Миљанова 22, Нови Сад, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0641313620, 0641751581

Дијана Радојковић, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0216618038, 0641313620

Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Дијана Радојковић, Професор педагогије, Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад; Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци''

Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Дијана Радојковић, Професор педагогије, Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад; Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци''

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање хуманих односа према деци, оснаживање и подстицање њихових потенцијала. Стварање предуслова за развој самопоуздања и самодисциплине.

Стицање знања о приступу Позитивне дисциплине. Оспособљавање за примену техника васпитавања деце уз избегавање замке ауторитарног и попустљивог стила васпитања. Умеће препознавања и мобилисања капацитета деце, као и подстицања социо-емоционалног развоја. Оспособљавање за учење деце социјалним и животним вештинама-решавању конфликата, емпатији, тражењу решења а не кривца, односу сарадње, толеранцији на различитост. Стицање знања и вештина којима одрасли позива децу да открију за шта јесу способна (подстиче коришћење личне моћи и аутономије). Стицање сигурности деце у праведност васпитних поступака које одрасли примењује, не користећи награду и казну.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени да разумеју основне концепте Позитивне дисциплине. Учесници ће примењивати технике Позитивне дисциплине. Учесници ће са децом градити однос узајамног поштовања и поверење. Учесници ће разумети начин на који деца мисле и осећају. Учесници ће бити усмерени и оспособљени за решавање проблема у својој васпитној групи. Учесници ће бити оспособљени за успостављање реда и структуре у групи. Учесници ће полазити од дугорочних циљева нпр.емпатије, самопоуздања, одговорности, ненасиља, поштовања у процесу васпитавања деце.

 • 1. дан
  • 1. Основни концепти Позитивне дисциплине-васпитања без награде и казне
  • Пауза
  • 2. Разбијање митова о дисциплини: дете које се неприхватљиво понаша је обесхрабрено дете
  • Пауза
  • 3. По чему су сва деца слична, а по чему различита-фазе психо-социјалног развоја и темперамент
  • Пауза
  • 4. Охрабрење насупрот похвали-јачање унутрашњег локуса контроле
  • Пауза
  • 5. Животни стил и његов утицај на васпитање деце
 • 2. дан
  • 1. Поступци који охрабрују-алатке којима се подстиче дечји осећај припадања групи
  • Пауза
  • 2. Поступци који охрабрују-алатке којима се подстиче дечја значајност и допринос групи
  • Пауза
  • 3. Погрешни циљеви-зашто се деца неприхватљиво понашају
  • Пауза
  • 4. Моћ вртићких састанака
 • 3. дан
  • 1. Позитивна дисциплина у мојој групи
  • Пауза
  • 2. Сценарио: ''Васпитачи помажу васпитачу''
  • Пауза
  • 3. Колегијалне рефлексија у пракси

30

дана: 3
бодова: 20

4.000 рсд нето по учеснику, плус трошкови пута и смештаја за реализаторе, освежење у паузама семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Милица Ножица", вртић "Наша радост", Насеље Миливоја Бјелице бб Дијана Радојковић, Жана Ердељан 30 3.98
2 ПУ "Др Сима Милошевић", вртић "Оаза", Батајнички друм 23, Земун Ивана Мушкиња, Дијана Радојковић, Жана Ердељан 21 4

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.99