Наше вртић/јасле као место за опуштање - антистрес програм за децу и одрасле

Каталошки број програма: 833  

Не

Предшколска установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, office@pucvila.rs, 0113058717, 0113543316 , 0113058718

Катарина Ђурић, katarinadjuric10@yahoo.com, 0648429352, 0642605941, 0113058718

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Оснаживање учесника за развијање културе и структуре вртића кроз унапређивање квалитета комуникације и јачање сарадње између свих актера васпитно-образовног процеса, применом активности за опуштање деце и одраслих и уређењем простора у вртићу.

1.Упознавање са изворима и симптомима стреса и значајем развијања активног приступа стресним ситуацијама, код деце и одраслих. 2.Јачање капацитета учесника за активну бригу о себи, моделовање понашања са којима се дете идентификује и подршку добробити деце у реалном програму. 3.Јачање капацитета за интегрисан приступ у раду са децом (препознавање темперамента, диспозиција за учење, извора и начина превладавања агресивног понашања) и креирање опуштајуће физичке и социјалне средине. 4.Превенција професионалног сагоревања применом палијативних и директивних техника превладавања стреса на радном месту.

Очекивани ефекти су оспособљеност и појачана мотивација учесника за: -континуирано креирање инспиративне, опуштајуће социјалне и физичке средине у вртићу и грађење културе и структуре вртића као места заједничког живљења -активну бригу о себи и моделовање односа са децом који доприноси грађењу позитивног личног идентитета и јачању резилијентности -осмишљавање и рeализовање активности које одговарају потребама и интересима детета, доприносе отклањању / умањивању стреса и доприносе остваривању добробити детета -унапређивање квалитета комуникације и сарадње, грађење атмосфере међусобног поверења, подршке и уважавања у циљу превенције стреса и професионалног сагоревања.

 • 1. дан
  • Мисли о себи 1: активан приступ превенцији стреса и професионалног сагоревања
  • пауза
  • Мисли о себи 2 : директне и палијативне технике релаксације
  • пауза
  • Мисли о деци 1: развој и учење кроз интегрисано искуство детета
  • пауза
  • Мисли о деци 2 : креирање опуштајуће физичке и социјалне средине

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена за групу од 30 учесника је 69 000 динара (2300 динара по учеснику) У цену су урачунати: - приручници ,,Наш вртић/јасле као место за опуштање,, - радни материјал (штампани материјали, упитници, листе, инвентари) -потрошни материјал (за вежбовне активности током обуке)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Звездара" , Суботичка 2, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.98
2 ПУ " Лане" , Mишићева 1, Алексинац Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.97

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.98