Радионицом против насиља

Каталошки број програма: 153  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Наташа Белић, Професор разредне наставе, ОШ „Рада Шубакић“; Ивана Милошевић, Дипломирани педагог, ИК Едука

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац; Јадранка Васић, дипломирани географ, ОШ"Десанка Максимовић"

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање професионалних компентенција просветних радника да кроз радионице утичу на смањење појаве насиља у школама

- стицање знања о карактеристикама насиља према вршњацима у школи; -разумевање безбедносних ризика и последица директног и иниректног насиља за развој деце; -усвајање процедура за поступање од стране запослених у образовним установама; -иницирање радионица за борбу против насиља у школи;

По зваршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за : - планирају радионице за борбу против насиља у школи; -реализују радионице за борбу против насиља; -прцене врсту насиља и адекватно реагују; -развијају код ученика способност решавања ситуације са насиљем; -препознају ситуацију у којој ће доћи до насиља;

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • 2. Појам насиља у школама
  • 3. Стратегија смањења насиља у школама
  • 4.Мере за смањење насиља у школама
  • 5. Радионицом против насиља у школама
  • 6. Стварам радионицу против насиља-драматизација
  • Значај радионице у раду са ученицима против насиља

30

дана: 1
бодова: 8

1500; За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Вељко Дугошевић" Ранилуг Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
2 Основна школа "Свети Сава" Сушица Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
3 Основна школа "Вук Караџић" Шилово Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.95
4 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 4
5 ОШ,,Краљ Милутин" Грачаница Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 4
6 ОШ,,Краљ Милутин" Грачаница Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
7 ОШ,,Краљ Милутин" Грачаница Ивана Милошевић 14 4
8 Основна школа "Трајко Перић" Велико Ропотово Јадранка Васић 15 4
9 Предшколска установа "Ђурђевак" Грачаница Лидија Виденовић, Јадранка Васић 30 3.99
10 Економско-трговинска школа Лапље село Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 4
11 Економско-трговинска школа Лапље село Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
12 Медицинска школа Лапље Село Лидија Виденовић, Јадранка Васић 30 3.99
13 Основна школа "Димитрије Прица" Доња Брњица Лидија Виденовић, Јадранка Васић 30 3.99
14 Основна школа "Стаја Марковић" Штрпце Лидија Виденовић, Јадранка Васић 30 4
15 Eлектро-техничка школа ,,Михајло Пупин" Сушица Лидија Виденовић 15 3.99
16 Eлектро-техничка школа ,,Михајло Пупин" Сушица Лидија Виденовић 15 3.99

Укупно учесника: 419 | Просечна оцена: 3.99