Радионицом против насиља

Каталошки број програма: 153  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Наташа Белић, Професор разредне наставе, ОШ „Рада Шубакић“; Ивана Милошевић, Дипломирани педагог, ИК Едука

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић"; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац; Јадранка Васић, дипломирани географ, ОШ"Десанка Максимовић"

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање професионалних компентенција просветних радника да кроз радионице утичу на смањење појаве насиља у школама

- стицање знања о карактеристикама насиља према вршњацима у школи; -разумевање безбедносних ризика и последица директног и иниректног насиља за развој деце; -усвајање процедура за поступање од стране запослених у образовним установама; -иницирање радионица за борбу против насиља у школи;

По зваршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за : - планирају радионице за борбу против насиља у школи; -реализују радионице за борбу против насиља; -прцене врсту насиља и адекватно реагују; -развијају код ученика способност решавања ситуације са насиљем; -препознају ситуацију у којој ће доћи до насиља;

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • 2. Појам насиља у школама
  • 3. Стратегија смањења насиља у школама
  • 4.Мере за смањење насиља у школама
  • 5. Радионицом против насиља у школама
  • 6. Стварам радионицу против насиља-драматизација
  • Значај радионице у раду са ученицима против насиља

30

дана: 1
бодова: 8

1500; За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Вељко Дугошевић" Ранилуг Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
2 Основна школа "Свети Сава" Сушица Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
3 Основна школа "Вук Караџић" Шилово Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.95
4 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 4
5 ОШ,,Краљ Милутин" Грачаница Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 4
6 ОШ,,Краљ Милутин" Грачаница Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
7 ОШ,,Краљ Милутин" Грачаница Ивана Милошевић 14 4
8 Основна школа "Трајко Перић" Велико Ропотово Јадранка Васић 15 4
9 Предшколска установа "Ђурђевак" Грачаница Лидија Виденовић, Јадранка Васић 30 3.99
10 Економско-трговинска школа Лапље село Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 4
11 Економско-трговинска школа Лапље село Јадранка Васић, Ивана Милошевић 30 3.99
12 Медицинска школа Лапље Село Лидија Виденовић, Јадранка Васић 30 3.99

Укупно учесника: 329 | Просечна оцена: 3.99