Тематски дан Заједнички рад ( партнерство) наставника, ученика и родитеља - примена у пракси -

Каталошки број програма: 741  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Весна Ераковић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева

Весна Ераковић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева; Радмила Пимић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Увођење родитеља у наставни процес и развој сарадничких ( партнерских) односа између наставника, ученика и родитеља у циљу што бољег повезивања актера образовног процеса, развоја комуникације и остваривања постављених циљева наставе.

- организовање подстицајне средине за учење у складу са дечјим интересовањима и образовним потребама; - укључивање родитеља у образовни процес; - примена интерактивних метода у подучавању,кооперативног учења и разних техника групног рада; - интегрисано подучавање и тематско планирање и повезивање образовних садржаја и процеса наставе; - рад у тиму, групи, управљање тимом и групном динамиком у одељењу; - креирање и неговање партнерског односа са породицом; - подстицање и развој демократских принципа код деце и родитеља;

Очекује се да ће учесници обуке укључивати родитеље у тематски планиран и организован наставни дан и остваривати успешну сарадњу ( партнерство) са родитељима у циљу испуњавања планираних исхода наставе.

 • 1. дан
  • ПОРОДИЦА - ПРИРОДНО ОКРУЖЕЊЕ ДЕТЕТА
  • ШКОЛА
  • САРАДЊА УЧИТЕЉА (НАСТАВНИКА ) И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
  • ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
  • ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ
  • ТЕМАТСКИ ДАН
  • РАДИОНИЦА - ТЕМАТСКИ ДАН

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Таково, ОШ "Таковски устанак" Весна Ераковић, Радмила Пимић 28 3.95

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.95