Наставне стратегије

Каталошки број програма: 626  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Наташа Ћирић, мастер, ОШ „Чегар”, Ниш

Наташа Ћирић, мастер, ОШ „Чегар”, Ниш; Ана Вељковић, Дипломирани географ, Гимназија ,,Бора Станковић”, Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену различитих наставних стратегија, ради изградње знања која се могу применити у појединачним наставним предметима.

- Упознавање наставника са појмом и значајем наставних стратегија; - Стицање знања о одабраним наставним стратегијама; - Оснаживање наставника за примену ових стратегија у настави и учењу; - Унапређивање квалитета и ефикасности процеса наставе и учења.

Полазници : - Планирају и организују наставу и учење користећи научене наставне стратегије; -Реализују наставу и учење уз примену научених наставних стратегија; -Функционално повезују наставне стратегије са градивом из предмета који предају

 • 1. дан
  • Увод
  • Појам и значај наставних стратегија
  • Стратегија разумевања садржаја
  • Стратегије организације и елаборације
  • Стратегија праћења и конторлисања напредовања Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.