Језичке игре као подстицање развоја говора код деце

Каталошки број програма: 798  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Милена Зорић, доктор наука, В. ш. струковних студија за образовање васп

Отилиа Велишек-Брашко, Доктор наука методике наставе, Висока школа струковних студија за образовање васп; Милена Зорић, доктор наука, В. ш. струковних студија за образовање васп

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање полазника с теоријским знањима из језика и комуникације на којима почивају језичке игре деце предшколског узраста и креирање различитих језичких игровних активности и ситуација.

Осмишљавање и спровођење активности које стимулишу и подржавају развој говорног стваралаштва и креативности. Уочавање елемената у књижевним текстовима на основу којих се могу осмишљавати језичке игре за усвајање језичких законитости и модела од којих се састоји језички систем. Уочавање специфичних језичких елемената на којима се могу градити језичке игре и креирање језичких игара на основу уочених језичких елемената. Креирање различитих говорних радионица инспирисаних књижевним текстовима за децу и/или свакодневним животом детета. Коришћење вештина и знања стечених у оквиру посебних васпитно-образовних области ради артикулисања и охрабривања начина на које деца предшколског узраста уче и развијају се кроз игру.

Васпитач је способан да креира ситуације и да спроводи игре и активности које стимулушу и подржавају дечје говорно стваралаштво. Васпитач је способан да у књижевним текстовима препозна језички потенцијал погодан за осмишљавање језичких игара које подржавају усвајање језичких законитости. Васпитач препознаје специфичне језичке елементе чијим истицањем подстиче и подржава игровне активности засноване на њима. Васпитач је способан да креира говорне радионице испровоциране књижевношћу за децу и/или свакодневним животом детета. Васпитач користи вештина и знања стечена у оквиру обуке како би подстицао и охрабрио дечје учење и развијање кроз игру.

 • 1. дан
  • Шта значи моје име
  • Језичко благо српског језика
  • Траже се речи – дело за децу као подстицај за језичка истраживања
  • Деца траже нове речи
  • Речи су свуда око нас
  • Шта смо открили, доживели, сазнали?

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена семинара* (75000), цена по учеснику – 2500 (у цену је укључено: хонорари аутора и реализатора, административни трошкови, потрошни материјал за семинар; у цену нису укључени путни трошкови и освежење за учеснике) * Котизација се не плаћа током трајања пројекта KEY (Keep Educating Yourself).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8 Отилиа Велишек-Брашко, Милена Зорић 25 3.73
2 Чачак Отилиа Велишек-Брашко, Милена Зорић 28 3.81
3 Нови Сад, ВШССОВ Центар за целоживотно учење Отилиа Велишек-Брашко, Милена Зорић 17 3.97

Укупно учесника: 70 | Просечна оцена: 3.84