Подршка социјалној добробити детета кроз развијање социјалних вештина у оквиру Основа програма Године узлета

Каталошки број програма: 846  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Слободанка Гашић Павишић, Доктор педагошких наука, Универзитет Доња Горица, Подгорица

Маша Ђуришић, Доктор дефектолошких наука, Висока школа социјалног рада; Марко Батур, мастер, ШОСО „Јелена Варјашки“- Вршац; Слободанка Гашић Павишић, Доктор педагошких наука, Универзитет Доња Горица, Подгорица; Светлана Јанковић, Дипломирани васпитач, ПУ“ 11.АПРИЛ“; Сунчица Тодоровић, Дипломирани васпитач, Предшколска установа „11.април“

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Општи циљ програма је стицање нових и проширивање постојећих знања, умења и вештина васпитача за остваривање циљева Основа програма Године узлета у области подршке социјалној добробити детета.

Специфични циљеви програма су да полазници: -прошире своја знања о холистичкој природи развоја детета и подршци социјалној добробити детета; -стекну знања о савременим приступима развоју социјалне компетенције и социјалних вештина на предшколском узрасту, које су основа социјалне компетенције; - стекну умења за развијање социјалних вештина деце, као научених способности да се компетентно и подесно оствари интеракција у датом социјалном контексту (асертивност, комуникација и стварање пријатељства, решавање интерперсоналних проблема, управљање сопственим осећањима и понашањем) ; -усаврше умења за реализовање пројеката заснованих на сарадњи међу децом; -учврсте своју вредносну оријентацију на интегрисани приступ учењу.

Очекује се да након обуке полазници: -Разумеју холистички приступ у васпитању и умеју да примене такав приступ у практичном раду са предшколском децом; -Разумеју шта значи подршка социјалној добробити детета, као једног од циљева Основа програма Године узлета и умеју да организују васпитно-образовни процес како би реализовали овај циљ; -Располажу знањима, умењима и мотивацијом за реализовање активности учења социјалних вештина у предшколској установи; -Реализују пројекте засноване на сарадњи међу децом; -Примењују интегрисани приступ учењу у васпитно-образовном процесу.

 • 1. дан
  • 1.Уводни део
  • 2. Добробит деце као циљ Основа програма Године узлета
  • 3.Развијање социјалне компетенције као подршка социјалној добробити деце у Основама програма ГУ
  • 4. Зашто су социјалне вештине важне? Како се развијају и уче?
  • 5. Учење социјалних вештина: вештине повезане са понашањем у групним активностима
  • 6.Учење социјалних вештина : вештине дружења са вршњацима
  • 7.Учење социјалних вештина: вештине бављења осећањима
  • 8. Учење социјалних вештина: вештине које су алтернатива агресији
  • 9.Завршни део

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лајковац. ПУ "Лептирић" Марко Батур, Слободанка Гашић Павишић, Светлана Јанковић 30 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 4