Инструкциони дизајн: Иновативни приступ учењу у дигиталној ери

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 362  

Да

Плато 32, Моше Пијаде 76а/215 19210 Бор, martinovic.aleksandra89@gmail.com, 0603709394

Александра Мартиновић, martinovic.aleksandra89@gmail.com, 030421049, 0603709394

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”; Александра Мартиновић, , Плато 32 ; Милош Алексић, , ОШ "Свети Сава" Бор

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”; Александра Мартиновић, , Плато 32 ; Милош Алексић, , ОШ "Свети Сава" Бор

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање и обучавање запослених у образовању за креирање и имплементирање онлајн обука, као и усвајање модерних начина поучавања у онлајн окружењу.

- Упознавање учесника са савременим моделима и теоријама инструкционог дизајна; - Оспособљавање учесника да креирају дидактичку структуру курса у онлајн окружењу; - Оспособљавање учесника за коришћење технологије у настави у складу са педагошким постулатима; - Оспособљавање учесника да креирају садржаје на систему за учење и модерирају онлајн курс.

Након завршеног програма учесници ће моћи да: - Дефинишу основне појмове везане за инструкциони дизајн. - Дефинишу јасну структуру и курикулум за онлајн окружење. - Дискутују на тему најбољих решења у онлајн настави. - Примене педагошке законитости у онлајн окружењу. - Креирају активности и ресурсе за онлајн наставу на ЛМС платформи. - Креирају своје дигиталне материјале за наставу.

  • 1. недеља
    • Модели и теорије инструкционог дизајна
  • 2. недеља
    • Дидактичко стуктурисање курса
  • 3. недеља
    • Систем за учење и вођење онлајн курса

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 3100 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала и закуп сале за завршни сусрет.