Школа здравих навика

Каталошки број програма: 329  

Не

Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, 11000 Београд, info@zdravlje.org.rs, 0112078600

Александра Андрић, aleksandra.andric@zdravlje.org.rs, 0112078655, 063315885

Невенка Ковачевић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Александра Андрић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Марија Марковић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Дуња Копривица, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд

Невенка Ковачевић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Александра Андрић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Марија Марковић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Дуња Копривица, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање и унапређивање капацитета наставника и стручних сарадника за промовисање здравих стилова живота и значаја превенције најчешћих болести савременог доба које настају као последица нездравих животних навика.

• Унапређење знања полазника о факторима ризика и значају примарне превенције најчешћих поремећаја здравља • Оспособљавање полазника за промоцију здравих животних навика • Оспособљавање полазника да код ученика развијају свест и вештине за усвајање здравих животних навика применом учења кроз игру.

Полазници ће: • разумети повезаност фактора ризика и настанка поремећаја здравља • разумети мере примарне превенције поремећаја здравља • умети да примене методе промоције здравља • умети да одаберу и примене интерактивне методе учења

  • 1. дан
    • Тема 1. Представљање програма „Школа здравих навика“
    • Тема 2. Нездраве животне навике-ризици и последице
    • Тема 3. Здрава/правилна исхрана, Физичка активност-бенефити, препоруке, Хигијена спавања
    • Тема 4. Примери техника у пракси, примери практичних радионица за децу

30

дана: 1
бодова: 8

2800 РСД по учеснику Спецификација трошкова: • едукативни материјал • потрошни материјал • освежење током обуке

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Градски завод за јавно здравље Београд Невенка Ковачевић, Александра Андрић, Марија Марковић, Дуња Копривица 23 3.98
2 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а Александра Андрић, Марија Марковић, Дуња Копривица 22 3.98

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.98