Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Каталошки број програма: 477  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200 , 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Верица Арула, Професор српског језика и књижевности, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд

Маријана Стефановић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Верица Арула, Професор српског језика и књижевности, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оспособљавање наставника да, заједно са ученицима, јасно дефинишу критеријуме за процену напредовања и израде свеобухватан план процене на основу ког ће ученици моћи да изврше самопроцену и самокорекцију тј. да одреде кораке за даље напредовање.

Оспособљавање и оснаживање наставника да: • Кроз израду критеријума, планира и реализује процес процењивања у сарадњи са ученицима, а у складу са Правилником о оцењивању (план процене, дефинисање садржаја, процена и самопроцена, педагошка документација) • примењује различите активности и методе процењивања; • прилагођава захтеве могућностима ученика; • научи ученике како да процењују сами себе и кроз ту процену развију саморегулисано учење • даје потпуну и подстицајну повратну информацију ученицима; • формира јасну и прецизну педагошку документацију;

По завршетку обуке очекује се да ће наставник бити оспособљен и оснажен да креира квалитетне и јасне критеријуме у сарадњи са ученицима на основу којих ће моћи да планира и реализује процес процењивања у складу са Правилником о оцењивању ученика кроз креирање плана процењивања и квалитетне, позитивно оријентисане педагошке документације. Наставник ће бити спреман да учи ученике како да процењују сами себе и кроз ту процену уче. Полазници ће постављати јасне и прецизне критеријуме у основу саморегулисаног учења.

 • 1. дан
  • 1. Уводна тема – „Слика наше школе"
  • 2. Важност критеријума за учење и процену постигнућа
  • 3. Процес и процедура самопроцењивања
  • 4. Подучавање ученика за самопроцену на основу Оквира за процену резултата учења и Блумове таксономи
  • 5. Израда обрасца за праћење напредовања (педагошка документација) - „Видљив наредни корак“

30

дана: 1
бодова: 8

2100 динара по учеснику У цену је урачунато: • Накнада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Путни трошкови • CD – Упутства за примену у пракси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Раде Драинац" Борча, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић, Верица Арула 30 3.98
2 Основна школа "Раде Драинац" Борча, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић, Верица Арула 30 3.98
3 Основна школа "Карађорђе" Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић, Верица Арула 29 3.98

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.98