Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Каталошки број програма: 28  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево; Ивана Пецикоза, Дипломирани математичар, Прва основна школа“ Ваљево; Марица Николовски, Професор разредне наставе , Основна школа „ Миле Дубљевић „ Лајковац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција наставника у области превенције, препознавања, откривања и сузбијања вршњачког насиља у школи.

1.Развијање вештина практичне примене за спровођење процедура у насилним ситуацијама међу вршњацима. 2.Развијање осетљивости наставника за препознавање и процену насилних ситуација. 3.Управљање и контрола конфликтне ситуације путем метода и техника посредовања. 4.Усвајање метода и техника за креирање рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфликта. 5.Јачање повезаности школе са ученицима, родитељима и наставницима у циљу превенције и адекватног реаговања у ситуацијама насиља.

1. Учесници обуке могу самостално да идентификују врсту и ниво вршњачког насиља. 2. Учесници обуке познају прописане временске рокове и процедуре реаговања након пријаве насилних ситуација. 3. Учесници обуке успешно примењују методе и технике посредовања. 4. Учесници обуке умеју да израде и спроведу Индивидуални план заштите 5. Учесници обуке разумеју улогу и функцију превентивних активности.

 • 1. дан
  • Законски оквир
  • ПАУЗА
  • Улога наставника и одељењског старешине у поступку заштите ученика од вршњачког насиља
  • ПАУЗА
  • Методе и технике посредовања
  • Конфликт у пракси- како до решења?
  • ПАУЗА
  • Израда Индивидуалног плана заштите ученика
  • ПАУЗА
  • Израда Акционог плана превентивних активности на нивоу школе

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Ивана Пецикоза 29 3.79
2 ОШ „Здравко Јовановић“ / Поћута Милева Мојић, Ана Ракић 29 4
3 Ваљево , Бранковина Милева Мојић, Ана Ракић 30 3.95
4 ОШ "Стеван Филиповић", Дивци Милева Мојић, Ана Ракић 21 3.95
5 Мачванска срења школа Ана Ракић, Марица Николовски 29 3.95
6 ОШ Јанко Веселиновић, Црна Бара Милева Мојић, Ивана Пецикоза 20 4

Укупно учесника: 158 | Просечна оцена: 3.94